Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy zyskali możliwość starania się o dotacje unijne. Wspólnota przeznacza środki finansowe m.in. na badania czy rozwój. To duża szansa, którą warto wykorzystać. Jednak otrzymanie wsparcia musi być poprzedzone złożeniem stosownego wniosku wraz z kompletną dokumentacją, zgodnie z harmonogramem. Warto pamiętać, że ubieganie się o dotacje unijne dla firm to złożony i czasochłonny proces.

Czym są dotacje unijne?

Unia Europejska dysponuje własnym budżetem, który jest przekazywany, jako wsparcie finansowe dla gospodarek państw członkowskich. To możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na konkretne projekty, które są związane z obszarami działalności Unii Europejskiej. Przyznawane są w formie dotacji, które najczęściej poprzedzone są w następstwie ogłoszenia publicznego, czyli informacją o możliwości składania wniosków. Głównym celem wsparcia finansowego jest rozwój poszczególnych rejonów, zmniejszenie bezrobocia oraz poprawa jakości życia wspólnoty europejskiej. Dotacje unijne znacząco wpływają na rozwój danego państwa członkowskiego. Chcący ubiegać się o dofinansowanie, należy określić cel, na który potrzebne są dodatkowe środki. Kolejnym etapem jest wybór odpowiedniego programu dotacji. W dalszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek wraz z niezbędną dokumentacją.

Co można finansować w ramach projektów B+R?

Pozyskane środki finansowe w ramach dotacji unijnych pozwolą zoptymalizować wydatki związane z realizacją badań przemysłowych bądź prac rozwojowych. Dodatkowo mogą być przeznaczone na zakup wyników badań z jednostek naukowych. Pozyskane fundusze pozwolą również na tworzenie prototypów czy opracowanie nowych technologii oraz produktów. Dzięki dodatkowemu wsparciu możliwe będzie także zoptymalizowanie wydatków związanych z utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego w danym przedsiębiorstwie oraz kosztów wynagrodzenia pracowników, którzy zostaną oddelegowani do prac B+R. Możliwy będzie również zakup aparatury do sprzętu badawczego oraz komercjalizacja wyników badań. Pozyskane środki mogą również posłużyć ochronie własności przemysłowej. Przykładowe koszty:

 • wynagrodzenia pracowników (nowych oraz obecnych);
 • podwykonawstwo (zlecenie usług/prac na zewnętrz);
 • roboty budowlane;
 • zakup maszyn / urządzeń;
 • zakup urządzeń do badań;
 • zakup surowców/podzespołów do badań;
 • koszty efektywności energetycznej (panele, solary, OZE, pompy ciepła, itd.);
 • promocja za granicą (targi / misje gospodarcze);
 • szkolenia pracowników;
dotacje dla firm

Kto pisze wnioski o dotacje unijne?

Staranie się o dotacje unijne wymaga szerokiej wiedzy i znajomości licznych kryteriów. To długotrwały proces, w którym konieczna jest ocena szans na pozyskanie dofinansowania, wskazanie obszarów wymagających rozwoju oraz zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Złożenie wniosku jest pierwszym etapem całego procesu pozyskania środków unijnych. Chcąc ubiegać się o dotacje, konieczna jest dokładna identyfikacja projektu, analiza finansowa, zgromadzenie i przygotowanie kompletnej dokumentacji, a także złożenie wniosku do odpowiedniej instytucji. Istotne jest także uwzględnienie wszelkich aspektów formalno-prawnych. Po uzyskaniu środków unijnych konieczne jest również ich prawidłowe rozliczenie. Wszystko to wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Właśnie dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która na co dzień zajmuje się całą procedurą związaną z pozyskiwaniem unijnych dotacji. Warto wybrać specjalistów z doświadczeniem, którzy zajmują się pozyskiwaniem dofinansowania ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych, a także międzynarodowych. Ważne jest również indywidualne i partnerskie podejście. Zaangażowanie specjalistów to również pomoc i wsparcie na każdym etapie projektu, a także możliwość sprawnego rozwiązania ewentualnych problemów i trudności.

Gdzie można ubiegać się o dotacje unijne?

Dotacje unijne na badania i rozwój wspierają zarówno samodzielnie realizowane prace przedsiębiorców, jak i te, w ramach współpracy z jednostkami naukowymi, ponadto wspomagają również projekty, które obejmują wdrożenie wyników prac B+R. Co ważne, o dotacje unijne mogą starać się wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, w jakiej działają. Istotnym aspektem jest cel projektu, którym musi być innowacja produktowa (opracowanie nowego produktu bądź usługi) lub innowacja procesowa (wdrażanie nowych, bądź ulepszonych metod produkcji oraz dostawy).

Dotacje unijne dla firm są dostępne w trzech głównych kategoriach programowych:

 1. Programy centralne – przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców z całej Polski.
 2. Programy regionalne – jeden na każde województwo.
 3. Program dla sześciu województw: warmińsko–mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz rejonu mazowieckiego (z wyłączeniem miasta Warszawy oraz dziewięciu ościennych powiatów). Wsparcie dla przedsiębiorstw z wymienionych obszarów.

Dotacje unijne pozwalają polskim przedsiębiorcom na rozwój własnej działalności. Pozyskane fundusze znacząco usprawniają wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że sam proces ubiegania się o dotację wymaga wiedzy i doświadczenia, stąd też najlepszym rozwiązaniem będzie pomoc specjalistów.