Dotacje dla firm – województwo małopolskie

Pozyskiwanie funduszy unijnych Kraków

Warto sprawdzić, czy Twoja firma ma prawo skorzystać z dotacji unijnych. Środki te mogą pomóc w pokryciu różnych kosztów związanych z prowadzeniem i rozwojem firmy, od badań i rozwoju aż po marketing i ekspansję. Kapitał z UE pozwoli na zatrudnienie większej liczby pracowników lub przeszkolenie istniejącego personelu. Skorzystanie z tych dotacji może w dłuższej perspektywie pomóc Twojej firmie odnieść większy sukces i osiągnąć zrównoważony rozwój. Aby skutecznie starać się o dofinansowanie z UE, warto skonsultować się ze specjalistami w tym zakresie. Nasza firma świadczy profesjonalne usługi doradcze, dzięki którym da się pozyskać finanse z UE.

Dotacje dla firm Kraków – kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą, która dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę we współczesnym biznesie odgrywa gospodarka międzynarodowa. Ważnym jej elementem jest działalność na rynku państw Starego Kontynentu, a co za tym idzie – aktywność Unii Europejskiej.

UE to nie tylko swoboda przepływu towarów, usług, kapitału oraz osób, ale także – o czym nie wolno zapominać – liczne programy prorozwojowe, które mogą ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw z różnych branż, w tym w szczególności podmiotów MŚP, które są podstawą nowoczesnej gospodarki.

Do kogo kierujemy swoją ofertę?

Unia Europejska oferuje różnego rodzaju dotacje dla firm z sektora MŚP, w tym na:

 • badania i rozwój,
 • marketing i ekspansję,
 • zatrudnianie personelu i jego szkolenie.

Dotacje te mogą okazać się korzystne dla firm, pomagając im w rozwoju i zwiększeniu konkurencyjności.

  Dotacje na innowacje dla firm Kraków

  Unia Europejska oferuje szereg dotacji dla firm, w tym takie programy dofinansowujące, które mogą pomóc w pokryciu kosztów na rozwój innowacyjnych projektów oraz prowadzenie prac w zakresie B+R (badania i rozwój).

  Na przykład, program Horyzont 2020 zapewnia finansowanie projektów badawczo-rozwojowych w wielu różnych obszarach, w tym w takich sektorach jak na przykład:

  • zdrowie,
  • efektywność energetyczna,
  • rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  Ponadto UE oferuje również szereg innych programów, które mogą pomóc przedsiębiorstwom w pokryciu kosztów badań i rozwoju, które są przeznaczone przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  %

  pozytywnych ocen na etapie ocen formalnych w ostatnich 3 latach

  (netto, zł) średnia wartość pojedynczego projektu w ostatnich 3 latach

  liczba napisanych wniosków w ostatnich 3 latach

  lat doświadczenia

  %

  skuteczność w pozyskiwaniu dotacji w ostatnich 3 latach

  dni w roku dostępni dla Naszych klientów

  Dotacje unijne dla firm Kraków – co można zyskać w ramach dofinansowania UE?

  Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o unijny program COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020”). Pakiet ten zapewnia finansowanie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) pragnącym wejść na nowe rynki. Program ma budżet w wysokości 2,3 mld euro (2,6 mld USD) i jest otwarty dla firm ze wszystkich państw członkowskich UE. Główne cele, których osiągnięcie ma wspomóc program COSME, są następujące:

  • zwiększanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora MŚP,
  • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm.

  Oto kolejne programy, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy działający na terenie Małopolski, w tym w szczególności Krakowa:

  • Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie transformacji GOZ (od III kw. 2023 r. do III kw. 2023 r.),
  • Zielona energia dla wszystkich,
  • Spójny i skuteczny system informacji i promocji Programu Polska Cyfrowa.

  Oczywiście, wyżej wymienione rozwiązania to tylko niektóre spośród wszystkich programów pomocowych, na które mogą liczyć przedsiębiorcy, które chcą uzyskać pomoc z Unii Europejskiej. To właśnie dlatego, jeśli Twoja firma rozważa np. rozszerzenie swojej działalności na nowe rynki, produkty lub usługi, warto sprawdzić, czy istnieją dotacje unijne, które mogłyby pomóc w pokryciu związanych z tym kosztów. Profesjonalni doradcy z naszej firmy mogą pomóc w osiągnięciu tego celu.

  Jeśli dodamy do tego fakt, że w drugim kwartale 2022 roku rozpoczęły się konkursy na pozyskiwanie funduszy w ramach perspektywy 2021-2027, sytuacja przedstawia się dla przedsiębiorców naprawdę obiecująco.

  Dotacja dla firm małopolskie – co musi zrobić klient, aby uzyskać wsparcie?

  Aby ubiegać się o dotację unijną, należy złożyć wniosek przedstawiający przedsięwzięcie biznesowe. Wniosek zostanie oceniony przez odpowiednie organy, które następnie zdecydują o przyznaniu dotacji. Jeśli Twoja propozycja zostanie przyjęta, będziesz musiał podpisać umowę z Komisją Europejską określającą warunki przyznania dotacji.

  Konkretne wymogi, jakie należy spełnić podczas starania się o finansowanie UE, różnią się w zależności od regulaminu danego programu dofinansowania.

  Uzyskanie dotacji UE może być skomplikowanym procesem. Przede wszystkim trzeba przygotować się na liczne formalności – należy spełnić szereg wymogów biurokratycznych, by móc pozyskać środki z UE. Jeśli jednak zadanie to uda się, można otrzymać środki, które wspomogą rozwój firmy.

  Należy zauważyć, że tylko ograniczona liczba przedsiębiorstw otrzyma fundusze UE, a konkurencja o dotacje jest intensywna. Dlatego ważne jest, aby wniosek dla Twojej firmy został profesjonalnie przygotowany. Jeśli chcą Państwo zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu, warto skorzystać z merytorycznej i profesjonalnej pomocy w tym zakresie.

  Aktualne dotacje

  Formularz kontaktowy   Jaką inwestycją jesteś zainteresowany?   Kontakt zwrotny do 24 h od przesłania zgłoszenia

   Dane kontaktowe

   Oddział Wrocław

   ul. Międzyleska 2/4,
   50-514 Wrocław

   Siedziba Nowa Ruda

   ul. Władysława Orkana

   email

   biuro@inicjatywaeuro.pl

   telefon

   (71) 30 70 939

   telefon kom.

   730-302-015

   informacje o firmie

   NIP: 8851580763
   REGON: 022507650