Dotacje na transformacje MŚP: Dolny Śląsk, Śląsk, Wielkopolska, Małopolska i inne

 

Ogłaszane zostają kolejne konkursy

Wybrane regiony Polski mogą liczyć na dofinansowanie transformacji MŚP.

Dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń, a nawet na roboty budowlane.

Poziom dotacji to nawet 85% (w zależności od regionu).

Masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Zadzwoń lub napisz do nas, a na wszystkie z chęcią odpowiemy!

Na co?
Na inwestycje MŚP związane z dywersyfikacją oferty, zasadniczą zmianą (w tym automatyzacją) procesu produkcji.
Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych, rozwiązań cyfrowych, oprogramowania.

Jakie są kluczowe wymagania?
W ramach działania wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach. Inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia
zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych. Dopuszcza się wspieranie rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do kontaktu i rozpoczęcia procesu aplikowania o nowe dotacje

Inicjatywa Euro Wrocław zajmuje się pozyskiwaniem dotacji unijnych dla Firm działających na terenie całego kraju w tym w miejscowościach: Opole, Katowice, Kępno, Poznań, Łódź, Bydgoszcz, Gliwice, Warszawa, Wrocław, Lublin.