1.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (ŚLĄSK)

Terminy

Start naboru wniosków

Grudzień 2023 r.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw dużych i z sektora MŚP (mikro, małych i średnich) oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z woj. śląskiego.

Masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Zadzwoń lub napisz do nas, a na wszystkie z chęcią odpowiemy!

Cel działania 1.2  Badania, Rozwój i Innowacje w Przedsiębiorstwach z województwa śląskiego

Działanie 1.2. Badania, Rozwój i Innowacje w Przedsiębiorstwach w województwie śląskim ma na celu wspieranie projektów, które przyczyniają się do rozwoju i innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych (B+R) lub inwestycji w infrastrukturę B+R. Dofinansowanie z Unii Europejskiej jest istotne dla stymulowania innowacyjności i wzrostu gospodarczego w województwie śląskim.

Główne cel i rodzaj wsparcia w ramach tego działania to:

 • Dofinansowanie prac B+R – wsparcie koncentruje się na pokryciu kosztów związanych z działalnością B+R, w tym wynagrodzeń personelu, podwykonawstwa, zakupu materiałów i komponentów do badań i budowy prototypów, usług zewnętrznych oraz amortyzacji sprzętu badawczego.
 • Dofinansowanie infrastruktury B+R – m.in. na zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego, które są niezbędne do prowadzenia badań.

Kluczowe wymagania dla projektów w ramach działania 1.2 

 • Lokalizacja – projekt musi być realizowany na terenie województwa śląskiego.
 • Zgodność z regionalnymi specjalizacjami – projekt powinien wpisywać się w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa, takich jak energetyka, ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), medycyna, zielona gospodarka, czy przemysły wschodzące.
 • Charakter projektu – w przypadku prac B+R projekt powinien zawierać eksperymentalne prace rozwojowe z potencjałem komercjalizacji. Dla projektów infrastrukturalnych wymagany jest plan prac B+R, które będą korzystać z dofinansowanej infrastruktury.
 • Czas realizacji – projekty związane z tworzeniem lub rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego mogą trwać maksymalnie rok, natomiast projekty realizujące prace B+R mogą trwać maksymalnie dwa lata.

Ile możesz otrzymać?

Dotacja bezzwrotna, minimalna wartość dofinansowania: 2 mln PLN.

Formularz kontaktowy  Jaką inwestycją jesteś zainteresowany?  Kontakt zwrotny do 24 h od przesłania zgłoszenia

  Dane kontaktowe

  Oddział Wrocław

  ul. Międzyleska 2/4,
  50-514 Wrocław

  Siedziba Nowa Ruda

  ul. Władysława Orkana

  email

  biuro@inicjatywaeuro.pl

  telefon

  (71) 30 70 939

  telefon kom.

  730-302-015

  informacje o firmie

  NIP: 8851580763
  REGON: 022507650