GOZ, czyli Gospodarka Obiegu Zamkniętego – jest to model, który ma na celu wydłużenie cyklu życia wyrobów oraz ograniczenie odpadów przy maksymalnym wykorzystaniu produktów. Koncepcja może obejmować zarówno działania w obszarze produkcji, jak i projektowania, dystrybucji, konsumpcji czy zarządzania odpadami. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań ma za zadanie tworzenie zróżnicowanej i niskoemisyjnej gospodarki, opartej o ekoprojektowanie. Warto zatem zapoznać się z dostępnymi programami wsparcia na ten rok.

FEPW 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – Polska Wschodnia

Dofinansowanie przewidziane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jednak z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawa oraz powiatów: miński, legionowski, grodziski, nowodworski, piaseczyński, otwocki, pruszkowski, wołomiński oraz warszawski zachodni.

Działanie FEPW 1.3 GOZ w MŚP planuje wsparcie inwestycyjne oraz doradcze w obszarze transformacji różnych modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku GOZ. Dofinansowanie w ramach konkursu składa się z dwóch etapów:

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacja

Pozyskane fundusze będzie można przeznaczyć na audyt przedsiębiorstwa oraz doradztwo, mające na celu opracowanie kierunków zielonej transformacji. Etap ten obejmuje m.in. ekoprojektowanie, tworzenie i udział w łańcuchach dostaw, wydłużenie życia produktu, tworzenie platform współdzielenia czy odzysk oraz ponowne wykorzystanie odpadów.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji. Maksymalna intensywność dofinansowania to 100% – pomoc de minimis.

Nabór został zaplanowany od 4 kwietnia 2024 roku do 3 kwietnia 2025 roku.

Budżet: 10 mln zł.

Etap II – wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

W ramach etapu II wsparcie obejmuje m.in.:

 • nabycie bądź wytworzenie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych;
 • koszty usług doradczych przy wdrażaniu modelu biznesowego;
 • zakup wartości niematerialnych oraz prawnych;
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • szkolenie kadry pracowniczej.

Fundusze będą przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3,5 mln zł, natomiast jego intensywność sięga 85%. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 5 mln zł.

Termin naboru dla etapu II: od 13 czerwca do 19 grudnia 2024 roku.

Krajowy Plan Odbudowy – A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Planowane jest uruchomienie dwóch naborów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Pierwszy: dla MŚP – konkurs inwestycyjny. Operatorem będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Drugi: dla dużych przedsiębiorstw – konkurs badawczy. Operatorem będzie Narodowe Centrum Badań i rozwoju.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje, mających za zadanie wdrożenie technologii środowiskowych również związanych z GOZ. Ich celem ma być lepsza gospodarka materiałowa, zmiana filozofii przedsiębiorstw w kierunku zero waste, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wsparcie wykorzystania surowców wtórnych.

Nabór został zaplanowany na II kwartał 2024 roku.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Zostanie wypłacone w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla sektora MŚP.

Maksymalny poziom wsparcia: do 70% – w zależności od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Poziom dofinansowania maksymalnie wynosi 3,5 mln zł.

Całość przeznaczonego budżetu dla MŚP wynosi: ok. 360 mln zł.

Fundusze dla wybranych regionów Polski

Z dotacji dla przedsiębiorstw dotyczących GOZ będą mogły skorzystać także województwa lubelskie oraz wielkopolskie.

Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach – województwo lubelskie

Dofinansowanie kierowane jest do MŚP i dużych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Pozyskane fundusze będzie można przeznaczyć na zminimalizowanie zużycia surowców, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń czy strat energii.

Kluczowym wymaganiem jest realizacja projektu na terenie województwa lubelskiego.

Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji.

Nabór wniosków: od lipca do sierpnia 2024 roku.

Działanie 10.2 – wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – województwo wielkopolskie

Dotacja dedykowana jest przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie woj. wielkopolskiego. Pozyskane fundusze będzie można przeznaczyć na wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ.

Przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty według prototypów:

1. Podniesienie efektywności energetycznej w MŚP poprzez:

 • modernizacje procesów technologicznych przy uwzględnieniu efektywności energetycznej;
 • modernizacje energochłonnych obiektów;
 • inwestycje związane z instalacją wytwarzania OZE;
 • szkolenia pracowników.

2. Projekty w zakresie wdrażania modelu GOZ w przedsiębiorstwie:

 • wsparcie działań przedinwestycyjnych;
 • wsparcie działań inwestycyjnych.

3. Tworzenie bądź rozwój punktów napraw oraz przygotowania produktów do ponownego użycia.

Budżet wynosi: 36 mln zł.

Nabór wniosków: od 3 czerwca do 26 sierpnia 2024 roku.

Dotacje unijne dla firm stanowią ważne wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw. Pozyskane fundusze pozwalają zmodyfikować lub wdrożyć nowe procesy, których zadaniem jest stworzenie gospodarki zgodnej z zasadami GOZ.