Zaufali nam

Przykładowe projekty

nazwa projektu

Wdrożenie na rynek autorskiej technologii wykonywania ścian szczelinowych S-IMB

wartość projektu

7 826 820,00 zł

nazwa projektu

Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów

wartość projektu

6 985 687,85 zł

nazwa projektu

Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych

wartość projektu

2 472 822,00 zł

nazwa projektu

Platforma Terapii Cyfrowej Prosoma

wartość projektu

6 340 219,50 zł

nazwa projektu

Medyczny system doradczy wspomagający leczenia pacjenta

wartość projektu

4 372 895,13 zł

nazwa projektu

Rozwinięcie działalności Firmy poprzez prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych produktów

wartość projektu

2 137 790,99 zł

nazwa projektu

Wdrożenie nowych, komplementarnych usług do firmy w celu rozwoju podmiotu na nowym rynku

wartość projektu

2 980 950,00 zł

nazwa projektu

Opracowanie technologii produkcji witaminy K2 w oparciu o mechanizmy biosyntezy i syntezy organicznej

wartość projektu

2 315 459,17 zł

nazwa projektu

Dywersyfikacja działalności celem niwelowania negatywnych skutków wystąpienia COVID-19

wartość projektu

1 843 470,50 zł

nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zaprojektowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego kotła na pellet

wartość projektu

2 126 574,18 zł

nazwa projektu

Znacząco ulepszony produkt – rower wodny dla osób niepełnosprawnych

wartość projektu

2 320 780,60 zł

nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacji oraz dostosowanie się do nowych warunków rynkowych powstałych w wyniku kryzysu zdrowia publicznego COVID-19.

wartość projektu

1 012 587,76 zł