Dotacje dla sektora HORECA 2024

Terminy

Start naboru wniosków

I kwartał 2024 r.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura. 

Masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Zadzwoń lub napisz do nas, a na wszystkie z chęcią odpowiemy!

Cel dotacji dla branży HORECA

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektora hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki oraz kultury w Polsce. Jego głównym celem jest modernizacja i dywersyfikacja działalności tych przedsiębiorstw, co przyczyni się do zwiększenia ich odporności na kryzysy i rozwój ich potencjału. Wsparcie na realizację inwestycji będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Główne elementy finansowania w ramach programu obejmują:

 • Inwestycje w produkty i usługi – zakup maszyn, urządzeń, roboty budowlane, projekty związane z zieloną transformacją i technologiami cyfrowymi.
 • Rozwój kompetencji pracowników – szkolenia i przekwalifikowanie personelu w obszarach nowych technologii, obsługi klienta, zarządzania ryzykiem.
 • Usługi doradcze – opracowanie modeli biznesowych, procedury techniczne.

 

Kluczowe wymagania dla projektów w ramach dofinansowania

 • Podmioty uprawnione – dotacja skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze HORECA na terytorium Polski.
 • Spadek obrotów – wymagany jest udokumentowany spadek obrotów o co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021 w porównaniu do roku poprzedniego.
 • Zgodność z regulaminem – wnioskodawcy muszą spełniać kryteria wyboru określone w regulaminie oraz zgłaszać projekty zgodne z celami programu.
 • Okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
 • Inwestycja musi zakończyć się maksymalnie 31 stycznia 2026 r.
 • Brak możliwość zmiany profilu działalności na inny kod PKD niż wskazany w regulaminie konkursu.
 • Rozliczenie inwestycji odbywać się będzie na podstawie dokumentów księgowych.

Ile możesz otrzymać?

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi do 540,000 PLN na przedsięwzięcie.

Intensywność wsparciamaksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji to 600 000,00 zł. Minimalna kwota inwestycji to 50 000,00 zł.

Forma wsparcia – refundacja poniesionych kosztów lub zaliczki.

Ocena wniosków będzie odbywać się w rundach (co 14 dni). 

Formularz kontaktowy  Jaką inwestycją jesteś zainteresowany?  Kontakt zwrotny do 24 h od przesłania zgłoszenia

  Dane kontaktowe

  Oddział Wrocław

  ul. Międzyleska 2/4,
  50-514 Wrocław

  Siedziba Nowa Ruda

  ul. Władysława Orkana

  email

  biuro@inicjatywaeuro.pl

  telefon

  (71) 30 70 939

  telefon kom.

  730-302-015

  informacje o firmie

  NIP: 8851580763
  REGON: 022507650