Cel działania 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

Działanie 2.25 koncentruje się na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie promocji ich innowacyjnych marek na rynkach międzynarodowych. Kluczowym celem jest wzmocnienie potencjału eksportowego tych przedsiębiorstw, aby mogły skutecznie konkurować na globalnej arenie.

Chodzi o umożliwienie takiemu przedsiębiorstwu aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach targowych i konferencyjnych, gdzie mogą się one prezentować jako wystawcy. Dodatkowo, działanie to wspiera udział MŚP w misjach gospodarczych, podczas których przedsiębiorstwa mogą odwiedzać targi jako zwiedzający, aby nawiązywać kontakty handlowe i poznawać międzynarodowe rynki.

W ramach tego działania, dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które są ukierunkowane na:

  • Rejestracja i wpis do katalogu targowego
  • Rezerwacja miejsca wystawowego
  • Najem lub wykonanie zabudowy stoiska wystawowego
  • Podróże służbowe pracowników – uwzględnia koszty takie jak diety, noclegi czy transport.
  • Koszty kampanii promocyjnej – działania marketingowe takie jak spoty reklamowe, elektroniczne katalogi czy kampanie SEM/SEO.
  • Bilety wstępu na targi