Dotacje Unii Europejskiej to świetne rozwiązanie na zdobycie środków, które można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa. Aby z niego skorzystać, trzeba znaleźć interesujący program, a następnie wypełnić wniosek oraz złożyć go w odpowiedniej instytucji. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby nie popełniać błędów, które mogą skutecznie przekreślić szanse na otrzymanie dotacji. Dowiedz się, jak ich skutecznie unikać.

Kilka najczęściej powtarzających się błędów przy ubieganiu się o dotacje

Poniżej znajduje się charakterystyka pięciu najczęściej popełnianych błędów, które skutkują odrzuceniem złożonego wniosku. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć, w jaki sposób ich unikać.

1. Wybór niewłaściwego programu

Pierwszym problemem jest niewłaściwe dopasowanie wniosku do programu. Bardzo ważne jest to, aby przed złożeniem dokumentów dokładnie sprawdzić wszystkie wymagania oraz kryteria. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać tylko z programów przewidujących przyznanie dotacji takim właśnie firmom. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnego wsparcia w tym zakresie, które pozwoli uniknąć takiego błędu. Doświadczony doradca ds. dotacji unijnych podpowie, który program wybrać, aby mieć szansę na otrzymanie dotacji.

2. Zbyt ogólny lub za bardzo rozbudowany wniosek

Drugi często powtarzający się problem dotyczy nieprawidłowego wypełnienia wniosku. Jeśli będzie on zbyt ogólny, to z pewnością zostanie odrzucony. Wniosek to swego rodzaju wizytówka pomysłu, który ma zostać sfinansowany. Trzeba więc opisać go bardzo dokładnie, a jednocześnie zrozumiałe i bez „lania wody”. Zbyt ogólnikowy, ale też pisany nie na temat wniosek nie otrzyma zbyt wiele punktów. Musi zostać sporządzony w taki sposób, aby zawierał wszystkie niezbędne informacje kluczowe z punktu widzenia oceniającego. Nie warto więc zostawiać jego wypełniania na ostatnią chwilę.

3. Złożenie niekompletnego wniosku

Trzeci błąd, którego należy unikać, to składanie niepełnej dokumentacji. Regulamin każdego programu jasno określa, co należy dołączyć do wniosku. Najczęściej ta lista jest dość długa. Jednak złożenie niekompletnego wniosku może być przyczyną jego odrzucenia już na etapie formalnej oceny. Warto więc z wyprzedzeniem zacząć kompletować dokumenty, aby mieć pewność, że o niczym się nie zapomni.

4. Błędy w kosztorysie

Jedną z najważniejszych części każdego wniosku jest kosztorys, czyli zestawienie wydatków, które zostaną sfinansowane z otrzymanych środków. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, aby właściwie uargumentować każdy z wydatków. Osoba oceniająca musi być przekonana, że są one niezbędne do prowadzenia firmy i jej rozwoju. Wszystkie zawarte w tej części informacje oraz obliczenia muszą być zgodne z prawdą oraz opierać się na autentycznych kalkulacjach. Wypełnianie kosztorysu najczęściej jest bardzo problematyczne. Warto więc skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, który przygotuje wniosek w odpowiedni sposób i zadba o jego poprawność.

5. Nieprzestrzeganie ustalonych terminów

Każdy projekt ma z góry ustalone terminy przyjmowania wniosków, a następnie ich rozpatrywania oraz wydawania decyzji. Najczęściej podmioty mogą przyjąć jedynie określoną liczbę dokumentów. Oznacza to, że wniosek najlepiej jest złożyć jak najszybciej po rozpoczęciu naboru, aby mieć pewność, że wniosek zostanie przyjęty.

dotacje z unii europejskiej dla firm 2023

Jak dotacje wspierają rozwój sektora MŚP?

Dotacje unijne są dużym wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Środki otrzymane w ich ramach mogą być przeznaczone przede wszystkim na różnego rodzaju projekty badawcze i rozwojowe, które pomagają w poszerzaniu oferty oraz wpływają korzystnie na konkurencyjność. Projekty unijne mają także duży wpływ na wzmacnianie innowacyjności. W ten sposób przedsiębiorcy są zachęcani do tego, aby tworzyć nowe produkty i usługi oraz udoskonalać te, które już istnieją. Środki otrzymane z dotacji bardzo często są także przeznaczane na rozwój pracowników oraz ekspansję na zagraniczne rynki. Mogą zostać również wykorzystane do modernizacji infrastruktury oraz wykorzystywanych technologii. Mają więc bardzo duży wpływ na rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza tych bardzo małych oraz średnich.

Dotacje unijne mają kluczowe znaczenie w sektorze MŚP. Wnioski o przyznanie środków muszą być wypełnione zgodnie z regulaminem oraz zawierać jak najwięcej informacji. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy doświadczonych doradców ds. dotacji unijnych.