Unia Europejska w latach 2021-2027 skupia się na wsparciu przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Kredyt ekologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to kolejna forma wsparcia przedsiębiorców w transformacji swoich firm, poprzez modernizacje infrastruktury oraz inwestycje w nowe bądź ulepszone procesy i produkty.

Jaką maksymalnie kwotę dotacji można uzyskać i jakie są terminy przyjmowania wniosków?

Maksymalna kwota kredytu może wynosić nawet 100% kosztów kwalifikowanych danego projektu, natomiast poziom dofinansowania wynosi od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych i jest zależny od rodzaju wydatku, lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Najkorzystniejsze rozwiązanie występuje w przypadku, kiedy kwota kredytu wynosi przynajmniej tyle, ile kwota dofinansowania. W takiej sytuacji całościowa kwota kredytu będzie spłacona z dofinansowania.

Harmonogram programu – Kredyt ekologiczny:

 1. Ogłoszenie konkursu – 24 maja 2023 roku
 2. Rozpoczęcie składania wniosków – 13 czerwca 2023 roku
 3. Zakończenie składania wniosków 17 sierpnia 2023 roku

Planowana kwota na dofinansowania wynosi 660 mln złotych.

Kredyt ekologiczny – to kredyt czy dotacja?

Kredyt ekologiczny jest instrumentem finansowym, którego celem jest wsparcie zielonych inwestycji. Otrzymywany jest w formie bezzwrotnej dotacji. Wsparcie wypłacane jest jako premia ekologiczna przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Stanowi formę dofinansowania spłaty części kapitałowej kredytu, który został przeznaczony na realizację inwestycji. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest uzyskanie promesy kredytu ekologicznego bądź zawarcie umowy warunkowej kredytu z bankiem, który podpisał umowę współpracy z BGK.

Kto może skorzystać z kredytu ekologicznego?

Z kredytu ekologicznego mogą skorzystać podmioty gospodarcze, które prowadzą swoją działalność na terytorium Polski i mają status:

 • mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmioty zatrudniające mniej niż 10 pracowników;
 • małe przedsiębiorstwa, czyli podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników;
 • średnie przedsiębiorstwa, czyli podmioty zatrudniające mniej niż 250 pracowników;
 • small mid-caps, czyli małe spółki o średniej kapitalizacji, które zatrudniają do 499 pracowników;
 • mid-caps, czyli spółki o średniej kapitalizacji, zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników.

Przedsiębiorcy zobowiązani są przeprowadzić audyt energetyczny. Ma on za zadanie wykazać, że planowane działania inwestycyjne pozwolą na uzyskanie efektywności energetycznej na poziomie 30%. Dodatkowo beneficjent musi posiadać zdolność kredytową.

Kredyt ekologiczny

Na co można przeznaczyć pieniądze z kredytu?

Z dofinansowania będą mogły skorzystać podmioty gospodarcze, których projekty inwestycyjne na rzecz szeroko pojętej efektywności energetycznej będą związane z energooszczędnością. Mowa tutaj m.in. o termomodernizacji budynków, wymianie instalacji, urządzeń bądź linii technologicznych na efektywniejsze pod względem energetycznym, a także zmianie źródła wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Dodatkowo istnieje możliwość sfinansowania instalacji fotowoltaicznej, wraz z poszerzeniem o inne rozwiązania ekologiczne.

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • nabycie środków trwałych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych;
 • zakup specjalistycznego oprogramowania;
 • zakup i instalacja odnawialnych źródeł energii;
 • koszty usług doradczych w sprawie prawidłowego wdrożenia inwestycji.

Co wystarczy kupić, żeby spełnić wymóg innowacyjności?

Realizacja przedsięwzięcia musi być poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego. Ma on na celu wykazać, że planowane inwestycje oraz działania pozwolą na oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 30%. Wdrożone rozwiązanie musi spełniać ten wymóg. Środki można przeznaczyć na modernizację maszyn czy urządzeń lub zakup nowych. Mowa tutaj np. o nabyciu urządzeń lub instalacji ekologicznych czy wymianie źródła ciepła.

Na co m.in. można przeznaczyć dofinansowanie?

Pozyskane środki z kredytu ekologicznego mogą być przeznaczone m.in. na:

 • modernizację lub wymianę obecnych urządzeń, maszyn oraz linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie, poprzez wdrożenie bardziej energooszczędnych procesów produkcyjnych;
 • zakup energooszczędnych urządzeń, maszyn oraz linii technologicznej w celu wprowadzenia na rynek usług bądź produktów, których zadaniem będzie obniżenie wykorzystania energii;
 • termomodernizację budynków: magazynowych, produkcyjnych czy biurowych;
 • systemy sterowania, których zadaniem jest obniżenie poboru energii;
 • modernizacja systemów oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji oraz wymiana źródeł ciepła.

Kredyt ekologiczny to świetna szansa dla przedsiębiorców na wdrożenie nowych innowacyjnych rozwiązań. Warto zatem sięgnąć po tego rodzaju formę wsparcia i wykorzystać dostępne środki na ulepszenie swojego przedsiębiorstwa.