Wysokość alokacji UE (EUR):

459 900 000,00

Cel działania:

Wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Rodzaje inwestycji:

Inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Przykłady inwestycji

Przykładowe inwestycje będą dotyczyły:

 • modernizacji lub wymiany maszyn/urządzeń linii technologicznych na bardzie energooszczędne,
 • termomodernizacji budynków,
 • modernizacji źródeł energii cieplnej/elektrycznej lub wymiany na systemy OZE,
 • modernizacji wewnętrznych linii ciepłowniczych
 • modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia,
 • modernizacji oświetlenia,
 • implementacji systemów sterowania mających na celu obniżenie zużycia energii,

Rodzaj wsparcia:

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Poziom wsparcia:

Zgodnie z mapą pomocy od 35% do 70% kosztów kwalifikowanych

Dla kogo?

1. MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)

2. Duże przedsiębiorstwa:

 • small mid-cap, czyli „małe spółki o średniej kapitalizacji”, które oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP,
 • mid-cap, czyli „spółki o średniej kapitalizacji”, które oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji.

Terminy:

Ogłoszenie naboru 17 maja 2023 r.

Zakończenie naboru 21 listopada 2023 r.

OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY M.IN.:

 • doradztwo na etapie udokumentowania pro-ekologicznych rozwiązań;
 • pomoc w pozyskaniu dodatkowych dokumentów (np. audyt energetyczny);
 • doradztwo na etapie aplikowania o dotacje (w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie i zał.)
 • wsparcie i doradztwo na etapie rozliczenia premii ekologicznej (w tym przygotowanie do kontroli);
 • przygotowanie Firmy do zachowania trwałości projektu.

TO, CO NAS WYRÓŻNIA OD KONKURENCJI TO M.IN.:

 • zajmujemy się wyłącznie projektami, które najlepiej rokują, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na zapoznanie się z Inwestorem oraz jego inwestycją, w celu oszacowania szans na pozyskanie grantu;
 • ze względu na to, że nie zajmujemy się masowym przyjmowanie projektów, posiadamy bardzo wysoki poziom skuteczności, nie mniejszy niż 90% w roku 2022;
 • posiadamy bardzo duży poziom zadowolenia i satysfakcji: ponad 90% klientów wraca do Nas z kolejnymi projektami;
 • nie nakłaniamy „na siłę” – jeżeli Inwestor nie jest przygotowany, współpracujemy, aby przygotować go na kolejny nabór;
 • rzetelnie oceniamy szansę na pozyskanie grantu, aby zostać Naszym klientem, Inwestor musi mieć m.in. 85% szans na zdobycie dotacji (ocena subiektywna dokonywana na podstawie konsultacji);
 • kompleksowo również rozliczamy pozyskaną dotację, dlatego tworzymy projekt tak, aby Inwestor miał jak najmniej problemów przy jego rozliczeniu oraz na etapie kontroli;

%

pozytywnych ocen na etapie ocen formalnych w ostatnich 3 latach

(netto, zł) średnia wartość pojedynczego projektu w ostatnich 3 latach

liczba napisanych wniosków w ostatnich 3 latach

lat doświadczenia

%

skuteczność w pozyskiwaniu dotacji w ostatnich 3 latach

dni w roku dostępni dla Naszych klientów