Środki pozyskiwane z Funduszu Unii Europejskiej przyczyniają się do rozwoju polskich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. O dofinansowanie z projektu mogą wnioskować podmioty wymienione w katalogu beneficjentów. Część projektów dedykowane jest konkretnym regionom Polski. Warto zatem zapoznać się z możliwością pozyskania funduszy unijnych dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

Jakie istnieją możliwości pozyskania funduszy unijnych na rozwój firmy z województwa śląskiego?

W programach przeznaczonych dla województwa śląskiego zostały przewidziane dofinansowania zróżnicowanych projektów. Pozyskane fundusze można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstw, przekształcenie dotychczasowej działalności, podniesienie konkurencyjności, współpracę nauki z biznesem, projekty sprzyjające ochronie środowiska, czy działania mające na celu dopasowanie kompetencji kadry pracowniczej. Wsparcie może być udzielone w formie bezzwrotnego dofinansowania, dotacji, poręczenia lub pożyczki. Fundusze europejskie przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których działalność gospodarcza wraz z siedzibą jest zarejestrowana na terytorium Polski. Projekty muszą uwzględniać możliwości rozwoju firmy oraz zwiększenie jej innowacyjności. Działania mogą dotyczyć budowy, rozbudowy hal produkcyjnych, zakupu maszyn, urządzeń bądź linii technologicznych, których efektem będzie wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów czy też usług.

dotacje z unii europejskiej dla firm 2023

Jakie programy dotacyjne są przewidywane w najbliższym kwartale?

W najbliższym kwartale przewidziane zostały 3 kluczowe programy dotacyjne, do których należą:

1. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Działanie to ma na celu wspieranie projektów przyczyniających się do rozwoju oraz innowacyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Dofinansowane zostaną:

 • prace badawczo-rozwojowe B+R, gdzie pozyskane fundusze mogą posłużyć do pokrycia kosztów związanych z działalnością B+R, np. zakupu materiałów oraz komponentów do badań, amortyzacji sprzętu badawczego czy budowy prototypów;
 • inwestycje w infrastrukturę B+R, gdzie środki finansowe można przeznaczyć na zakup nowoczesnej aparatury lub sprzętu laboratoryjnego, które zostaną wykorzystane w trakcie prowadzenia badań.

Wymagania: projekt musi być realizowany na terenie województwa śląskiego, ponadto powinien wpisywać się w jedną z regionalnych, inteligentnych specjalizacji tego regionu. Wytyczną dla prac B+R jest zawarcie eksperymentalnych prac rozwojowych z potencjałem dla komercjalizacji. Z kolei projekty infrastrukturalne muszą mieć plan prac B+R.

2. Dotacje na Innowacje Cyfrowe w MŚP dla sektora produkcyjnego

Dotacja kierowana jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP z branży produkcyjnej. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zwiększenie poziomu cyfryzacji czy automatyzacji w firmie poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach biznesowych oraz wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych, których celem jest zwiększenie jakości produktów, zmniejszenie przestojów produkcji, jak również zautomatyzowanie procesów.

Wartość dofinansowania wynosi min. 500 tys., natomiast cała wartość wynosi 6 mln zł.

Dofinansowanie obejmuje:

 • 7 podregionów woj. śląskiego: sosnowiecki, bytomski, gliwicki, rybnicki, tyski, bielski oraz katowicki: mikro i małe przedsiębiorstwa 60%, średnie 50%;
 • pozostała część woj. śląskiego: mikro i małe przedsiębiorstwa 50%, średnie 40%.

Termin naboru: marzec – kwiecień 2024 roku.

3. Ścieżka SMART nabór dla Konsorcjów

Ten rodzaj dofinansowania przeznaczony jest wyłącznie dla konsorcjów dużych przedsiębiorstw, MŚP, jak również we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz badawczymi.

Moduły:

 • prace B+R;
 • wdrażanie innowacji na podstawie prac B+R;
 • cyfryzacja;
 • infrastruktura B+R;
 • internacjonalizacja;
 • kompetencje;
 • zazielenienie przedsiębiorstw.

Budżet konkursu wynosi 1 335 000 000 zł.

Poziom dofinansowania: do 80%.

Termin naboru: 15.12.2023 – 08.02.2024

Inwestycje w wymienionych wyżej obszarach, przyczyniają się do rozwoju firmy oraz jej konkurencyjności na rynku. Sięgające 80% dotacje unijne pozwalają przedsiębiorcom inwestować w nowe technologie, maszyny czy urządzenia. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, co przynosi rezultaty w postaci większych dochodów. Dofinansowania dają możliwość sfinansowania wielu inwestycji w określonych branżach, ponadto przekładają się na szybszy rozwój przedsiębiorstwa.

Pozyskiwanie dotacji unijnych pozwala na zmaksymalizowanie rozwoju przedsiębiorstwa oraz zwiększenie dochodów. To przede wszystkim duży postęp w działalności danej firmy, jak również większa konkurencyjność. Pozyskane fundusze pozwalają na wdrożenie nowoczesnych technologii czy automatyzacji procesów. Dodatkowo mogą posłużyć do badań lub wprowadzeniu rozwiązań ekologicznych. Warto zatem skorzystać z dostępnych dotacji, by w pełni rozwinąć potencjał przedsiębiorstwa.