Firmy z Zachodniej Małopolski mogą skorzystać z bezzwrotnych dotacji przyznawanych w ramach działania 8.7. Jest to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Otrzymanie takiej dotacji to duża szansa na rozwój firmy oraz zdobycie przewagi nad konkurencją. Przekonaj się, na czym dokładnie polega ten program i kto powinien z niego skorzystać.

Kto może skorzystać z dotacji przyznawanych w ramach działania 8.7?

Program ten jest skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, czyli sektora MŚP, które prowadzą swoją działalność na terenie Małopolski Zachodniej. Dokładniej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty:

  • chrzanowski,
  • olkuski,
  • oświęcimski,
  • wadowicki.

Firmy działające na tym obszarze, które spełniają wymagania programu, mogą ubiegać się o przyznanie bezzwrotnej dotacji.

Na co można przeznaczyć środki z działania 8.7? 

Środki finansowe otrzymane w ramach tej dotacji mogą być przeznaczone na konkretne działania. Muszą dotyczyć one przede wszystkim inwestycji rozwojowych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, a także zmianą profilu działalności lub rozszerzeniem jej zasięgu. Ma to na celu pomóc firmom, które muszą zmienić typ swojej działalności ze względu na warunki panujące na rynku.

Dofinansowanie może być przeznaczone głównie na roboty budowlane niezbędne do tego, aby firma mogła się rozwijać. Środki można wykorzystać również na zakup maszyn oraz urządzeń, linii technologicznych czy specjalistycznego oprogramowania.

specjalista ds. pozyskiwania dotacji z unii europejskiej

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie dotacji?

Firmy, które kwalifikują się do programu i chcą ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach działania 8.7, mogą składać wnioski od 31 lipca do 5 września 2023 roku. Nabór zakończy się o godzinie 15:00. Wszystkie wnioski są przyjmowane poprzez system elektroniczny. Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Planowany termin rozstrzygnięcia programu oraz ogłoszenie listy firm, które się do niego zakwalifikowały, jest planowany na grudzień 2023 roku.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w ramach działania 8.7?

Program ten przewiduje otrzymanie bezzwrotnej dotacji, która może pokryć do 85% kosztów netto, które zostały poniesione w ramach inwestycji.

Które firmy mają największe szanse na otrzymanie bezzwrotnej dotacji?

Największe szanse na otrzymanie dotacji mają przedsiębiorstwa wykazujące wysoki stopień przygotowania do realizacji projektu. Dotyczy to firm, które mają już wydane decyzje administracyjne, pozwolenia czy zgody. Są one traktowane jako te, które są najlepiej przygotowane do realizacji wszystkich założeń programu.

Do projektu powinny także zgłaszać się przedsiębiorstwa działające w branżach podlegających transformacji klimatycznej, czyli te, które mają m.in. PKD 05.10, 09.90, 17.11, 19.20.

Duże znaczenie dla przyznania dotacji ma także to, czy firma zamierza utworzyć nowe miejsca pracy. Ich planowanie jest postrzegane pozytywnie, dlatego takie firmy mają większe szanse na to, aby otrzymać dotację. Warto także pomyśleć o uruchomieniu nowego profilu działalności lub wprowadzeniu do oferty innowacyjnego produktu bądź usługi.

Preferencyjne jest także wdrożenie wyników prac B+R lub wynalazków objętych patentem, a także wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które są ewenementem na skalę regionu lub kraju.

Duże szanse na otrzymanie środków mają także firmy realizujące działania na terenach średnich miast, które tracą swoje funkcje społeczne i gospodarcze lub na obszarach gmin poddawanych marginalizacji. Działania podjęte dzięki dotacji mają bowiem pomóc w zwiększeniu atrakcyjności takich obszarów oraz poprawić ich sytuację gospodarczą.

Skorzystaj z konsultacji przed złożeniem wniosku o dotację

Przedsiębiorcy planujący złożenie wniosku o dotację z tego programu powinni wcześniej skonsultować się z doświadczonym i wykwalifikowanym doradcą. Inicjatywa Euro oferuje kompleksowe wsparcie dla sektora MŚP z całej Polski, w tym także z Małopolski Zachodniej. Nasi doradcy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania związane z przyznaniem dotacji. Doradzą także w zakresie wypełniania wniosków, co pozwoli znacząco zwiększyć szanse na otrzymanie środków. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą oraz kontaktu z doradcami, którzy chętnie pomogą w uzyskaniu dotacji z działania 8.7.