730 302 015

Dotacje Unijne i dofinansowania dla firm z sektora MŚP

Aktualności

Konsultacje biznesowe

Jedyną z głównych idei powstania firmy jest rozprzestrzenianie informacji o dotacjach unijnych wśród polskich przedsiębiorców. Dla firm, chcących się rozwijać, firma Inicjatywa Euro oferuje konsultacje biznesowe, w celu wskazania odpowiedniego kursu rozwoju. Dojazd do klienta w ramach oferty.

Elastyczność

Indywidualne dopasowanie firmy pod wymogi danego konkursu. Działania zgodnie z możliwościami i potencjałem danej firmy. Elastyczność w ujęciu firmy Inicjatywa Euro to przede wszystkim dzielenie się wiedzą z przedsiębiorcą, opisywanie zdarzeń, które muszą zadziać się w firmie, aby była ona postrzegana, jako rzetelny beneficjant.

Oszczędność czasu

Ograniczony do niezbędnego minimum udział klienta w procesie pozyskiwania dotacji unijnych. Dzięki temu, dany przedsiębiorca nie traci czasu i zajmuje się swoimi bieżącymi sprawami w firmie. Inicjatywa Euro oferuje usługi kuriera dotacyjnego oraz audytu sprawdzającego, dzięki czemu przyszłe aplikowanie o dotacje staje się szybkie i skuteczniejsze.

Długotrwała współpraca

Współpraca z przedsiębiorcą nie tylko z nastawieniem na aktualnie ogłoszone nabory, ale również na przyszłe. Dlatego perspektywa współpracy z firmą Inicjatywa Euro jest długoterminowa, z nastawieniem na pozyskanie nie jednej, lecz kilku dotacji unijnych dla jednego przedsiębiorcy.

PROCES WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

Dla naszych klientów ciągle zmieniamy się na lepsze

Proces odbywa się na podstawie ankiety umieszczonej na stronie internetowej oraz na podstawie pozyskanych informacji podczas bezpośredniego spotkania z klientem. Bardzo ważny etap współpracy. Przedsiębiorca szczegółowo opisuje planowaną inwestycję. Opisuje nam również swoje plany długoterminowe. Każdy program posiada swoje wytyczne. W ramach bezpłatnych konsultacji firma Inicjatywa Euro przeanalizuje dla przedsiębiorcy wytyczne pod kątem jego działalności oraz potencjału firmy w przyszłości.
Przedsiębiorca otrzymuje możliwie jak najwięcej wskazówek dzięki, którym jego projekt zyska więcej w oczach komisji oceniającej. Pomagamy m.in. przy pozyskaniu opinii o innowacyjności, nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi oraz centrami badawczo-rozwojowymi. Pomagamy nawiązać współpracę sieciową z innymi podmiotami w ramach realizowanego projektu, pozyskujemy dane dotyczące ochrony środowiska, zmniejszenia zużycia energii na terenie firmy, pomagamy w przygotowaniu audytów energetycznych itd. nawiązujemy współpracę tylko z firmami, które wg naszej oceny mają 85% – 90% szans na pozyskanie dotacji.
Profesjonalnie przygotowana dokumentacja konkursowa zawiera w sobie rzetelnie przygotowany wniosek o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami. Dodatkowo, przedstawia się wszelkie dokumenty, które wyróżniają firmę na tle konkurencji lub będą ją wyróżniać w przyszłości podczas przyszłych aplikacji. Dokumenty aplikacyjne to również analiza finansowa oraz prognozy finansowe. Są one przygotowywane rzetelnie, aby na etapie późniejszej kontroli nie dochodziło do nerwowych sytuacji.
Najczęściej mamy styczność z dwiema ocenami projektu – oceną formalną oraz merytoryczną. Gwarancja oceny formalnej w firmie inicjatywa euro powoduje, że duży nacisk musimy położyć na ocenę merytoryczną projektu. Podczas każdorazowej odpowiedzi z danej instytucji oceniającej mamy czas na różne korekty w projekcie. jest to w pewnym sensie zaleta, ponieważ mamy czas na naniesienie niewielkich zmian w projekcie, o które zabiega wnioskodawca.
Przygotowujemy dokumenty do umowy. Wszelkie dokumenty uzupełniające inwestycje. Wszelkie wątpliwości komisji oceniającej staramy się w rozwiać aż do momentu podpisania umowy o dofinansowanie.
Przy kompleksowej obsłudze beneficjanta cała dokumentacja rozliczeniowa jest przygotowywana zgodnie z warunkami danego działania. Rozliczenie to nie tylko przygotowywanie wniosków o płatność oraz wniosków sprawozdawczych. Inicjatywa Euro w imieniu beneficjantów kieruje do instytucji wdrażających dodatkowe pisma oraz wyjaśnienia.

GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA

Dotacje bezwrotne

Najbardziej pożądana forma wsparcia dla firm. Najczęściej, refundacja poniesionych kosztów. Średnia wartość wsparcia unijnego – 50% wartości kosztów netto. Bardzo czasochłonny i sformalizowany proces. Średnio 7 na 10 firm startujących otrzymuje wsparcie. Tutaj firma nie zwraca pomocy, którą otrzymała z UE.

Kurier dotacyjny

Dostęp do aktualnie ogłoszonych konkursów. Dostęp do informacji w sprawie przyszłych konkursów. Możliwość miesięcznego abonamentu. Comiesięczny raport na maila. Inicjatywa Euro pełni tutaj rolę informatora.

Dotacje zwrotne

Coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Przedsiębiorca „z góry” otrzymuje wsparcie. Średnia wartość wsparcia unijnego – 85% – 90%. Mniej sformalizowany proces. Średnio 9 na 10 firm otrzymują wsparcie. Tutaj firma zwraca wsparcie w formie miesięcznych rat.

Audyt sprawdzający

Analiza firmy pod kątem pozyskania dotacji unijnych. Sprawdzanie firmy pod kątem możliwości pozyskania wsparcia. Możliwość pozyskania w przyszłości dodatkowych punktów na ocenie merytorycznej. Inicjatywa Euro pełni tutaj rolę podmiotu sprawdzającego i oceniającego.

Leasing/Kredyt

Nieodłączny element inwestycji w większości firm. Firma otrzymuje finansowanie inwestycji w 100%. Najczęściej banki komercyjne oraz firmy leasingowe. Finansowanie i refinansowanie w jednym. Najczęściej bez prowizji i opłat za wcześniejszą spłatę.

Bines Plan

Nieodłączny element aplikowania o wsparcie inwestycji. Ważny zarówno w dotacjach unijnych, jak również przy kredycie inwestycyjnym. Biznes Plany wraz z montażem finansowym pod indywidualne projekty inwestycyjne.

  • Facebook