Dofinansowanie z Unii Europejskiej na aplikacje cyfrowe przyznawane jest na projekty informatyczne identyfikowane jako prace B+R, czyli badawczo-rozwojowe. W celu uzyskania dotacji przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności zaprowadzić rozróżnienie między badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi a regularnymi czynnościami o charakterze nieinnowacyjnym. Na jakie aplikacje Unia Europejska przyznaje środki finansowe i na co należy zwrócić uwagę podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie?

Na jakie aplikacje UE przyznaje środki finansowe?

Dofinansowanie na aplikacje cyfrowe mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Unia Europejska przyznaje dotacje na prace badawczo-rozwojowe, do których zaliczają się przede wszystkim:

 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu bądź sieci,
 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki,
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

W praktyce oznacza to, że dofinansowanie udzielane jest na działalność, która:

 • jest ukierunkowana na nowe odkrycia i dąży do pozyskania nowatorskiej wiedzy,
 • opiera się na oryginalnych, nieoczywistych koncepcjach i hipotezach, możliwych do zbadania i zastosowania w produkcie końcowym,
 • została odpowiednio zaplanowania i posiada ustalony budżet – koncepcja projektu, jego harmonogram i wydatki zostały odpowiednio przemyślane i opisane,
 • jest możliwa do przeniesienia, a jej wyniki mogą być odtwarzane,
 • jest nieprzewidywalna – nie ma pewności co do ostatecznego wyniku przeprowadzonych prac.

Gwarancją zaklasyfikowania projektu jako B+R są dobrze ułożone i odpowiednio dopracowane etapy badawcze.

dofinansowanie na aplikacje cyfrowe

Co trzeba wiedzieć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? 

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na aplikacje cyfrowe należy upewnić się, że wszystkie wymienione zadania mają charakter badawczo-rozwojowy. Nie mogą one zawierać czynności rutynowych, czyli obejmujących prace nad zmianami związanymi z konkretnym systemem lub programem, który był publicznie dostępny przed rozpoczęciem prac. Do rutynowych, a przez to wykluczonych z dofinansowania czynności, należą:

 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,
 • tworzenie stron internetowych lub oprogramowania przy użyciu istniejących narzędzi,
 • stosowanie standardowych metod szyfrowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • dostosowanie produktu do konkretnego zastosowania, chyba że w trakcie tego procesu wytworzona zostanie wiedza pozwalająca na znaczące ulepszenie podstawowego programu.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej na aplikacje cyfrowe nie obejmuje w związku z tym żadnych prac nad zmianami związanymi z konkretnym systemem lub programem, jeżeli był on publicznie znany przed ich rozpoczęciem, ani:

 • rutynowej konserwacji komputerów i oprogramowania,
 • rozwiązywania problemów technicznych rozwiązanych w poprzednich projektach dotyczących tych samych systemów operacyjnych i architektury komputerowej,
 • tworzenia aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i z wykorzystaniem istniejących narzędzi informatycznych,
 • dodawania funkcjonalności dla użytkownika we wcześniej istniejących programach użytkowych,
 • tworzenia stron internetowych lub oprogramowania z użyciem wcześniej istniejących narzędzi,
 • użycia standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • dostosowywania produktów do określonych zastosowań, pod warunkiem że w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza przyczyniająca się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania i usprawnienia jego działania,
 • rutynowego usuwania błędów z systemów i programów, pod warunkiem że nie jest ono wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

Na co można liczyć, składając wniosek o dofinansowanie na aplikacje cyfrowe?

Przedsiębiorca składający wniosek o dofinansowanie na aplikacje cyfrowe z programu Ścieżka Smart może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do:

 • 80% wydatków dotyczących badań przemysłowych,
 • 60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.