Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to nowy instrument finansowania, wdrożony przez Unię Europejską w ramach polityki spójności. Ma on na celu wsparcie obszarów zmagających się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, które wynikają z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Czym jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i do kogo jest skierowany?

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest instrumentem finansowym, który został wprowadzony w ramach polityki spójności UE. Jego zadaniem jest wsparcie regionów, które są szczególnie narażone na skutki transformacji energetycznej. Instrument ten służy finansowaniu poszczególnych działań przedsiębiorstw, które prowadzone są w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Suma budżetu na lata 2021-2027 wynosi 17,7 mld euro. Dla Polski przewidziano 3,85 mld euro.

Wsparcie finansowe trafi do tych regionów, które najbardziej zostały dotknięte skutkami transformacji społeczno-gospodarczymi, czyli województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie, łódzkie oraz wielkopolskie. Warto zaznaczyć, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zadziała wówczas, gdy konkretne obszary mają zatwierdzony Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji.

Jakie działania będą mogły zostać dofinansowane?

Unia Europejska przeznacza fundusze na regionalne dotacje do inwestycji, których zadaniem jest wsparcie we wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu. Środki te, stanowią bezpłatne dopłaty na inwestycje rozwojowe. Obejmą one szczególnie te rejony, które zależne są od paliw kopalnianych. Na dofinansowanie mogą również liczyć te obszary, prowadzące procesy przemysłowe, które emitują znaczną ilość gazów cieplarnianych.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje finansowanie dotyczące:

  • działania B+R oraz wdrożenie nowych technologii;
  • tworzenie nowych przedsiębiorstw;
  • działania w obszarze cyfryzacji;
  • inwestycje produkcyjne, których zadaniem jest restrukturyzacja ekonomiczna i gospodarcza;
  • szkolenia pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji.
DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Obszary wchodzące w zakres Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wraz ze szczegółowym harmonogramem naborów na rok 2023

Nabory na 2023 dotyczą województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego.

Województwo śląskie

Niewątpliwie jest to rejon, który otrzyma największą dotację z funduszu w Polsce. Z dofinansowania będą mogły skorzystać niemal wszystkie podmioty z tego województwa, wyłączeniu polega podregion częstochowski. W 2023 roku dostępne są 2 nabory otwarte dla przedsiębiorców, odbywające się w trybie konkursowym:

1. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji – makroinwestycje

Bezzwrotne dofinansowanie dla MŚP przeznaczone na duże inwestycje, obejmujące dywersyfikację działalności bądź zasadniczą zmianę produkcji, w tym także automatyzację.

Minimalna wartość dofinansowania: 5 mln PLN

Termin: od 16 maja do 14 czerwca 2023 roku.

2. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji – mikroinwestycje

Bezzwrotne dofinansowanie dla MŚP przeznaczone na małe inwestycje obejmujące dywersyfikację działalności bądź zasadniczą zmianę produkcji, w tym także automatyzację.

Minimalna wartość dofinansowania: 500 tys. PLN

Termin: od września do października 2023 roku.

Województwo dolnośląskie

W tym województwie środki będą dostępne dla przedsiębiorstw z subregionu wałbrzyskiego. W 2023 roku zaplanowano 1 nabór otwarty dla przedsiębiorców w trybie konkursowym:

1. Inwestycje MŚP

Bezzwrotne dofinansowanie na projekty inwestycyjne przyczyniające się do rozbudowy i unowocześnienia przedsiębiorstw, których wartość przekracza 850 tys. PLN. Warunek: utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy.

Alokacja 140 mln PLN

Termin: od 5 lipca do 4 sierpnia 2023 roku.

Województwo małopolskie

Dotacje przeznaczone dla Małopolski Zachodniej, czyli powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, olkuskiego oraz chrzanowskiego. Na ten rok zaplanowano 1 nabór otwarty dla przedsiębiorców w trybie konkursowym:

1. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

Bezzwrotne dofinansowanie dla przedsiębiorstw przeznaczone na inwestycje rozwojowe i środowiskowe.

Alokacja 140 mln PLN

Termin: nabór wniosków rozpocznie się w lipcu 2023 roku.

Województwo łódzkie

W tym województwie o wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa z obszaru górniczo-energetycznego, z rejonu piotrowsko-bełchatowskim. W 2023 roku zaplanowano 2 nabory otwarte dla przedsiębiorców w trybie konkursowym:

1. Gospodarka w transformacji – inwestycje

Bezzwrotne dofinansowanie dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw przeznaczone na inwestycje mające na celu: zwiększenie zdolności produkcyjnych, wdrażanie technologii Przemysłu 4.0 oraz poprawę efektywności energetycznej.

Alokacja 80 mln PLN

Termin: nabór od czerwca do sierpnia 2023 roku.

2. Gospodarka transformacji – innowacje

Bezzwrotne dofinansowanie dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, których celem jest wdrożenie innowacji i wyników prac badawczo-rozwojowych.

Alokacja: 80 mln PLN

Termin: od grudnia 2023 roku do stycznia 2024 roku.

Województwo wielkopolskie

W tym województwie z funduszy będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, mieszczące się w Wielkopolsce Wschodniej, czyli miasto Konin oraz powiaty: koniński, turecki, słupski oraz kolski). Na 2023 przewidziano 1 nabór otwarty dla przedsiębiorców w trybie konkursowym:

1. Wsparcie inwestycji dla MŚP

Bezzwrotne dofinansowanie dla MŚP przeznaczone na inwestycje dotyczące zakupu maszyn oraz urządzeń, automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

Alokacja: 112 mln PLN

Nabór wniosków: od 1 czerwca 2023 do 31 sierpnia 2023 roku.

Pozyskanie środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji znacząco ułatwi wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku.