Dotacje Unijne i dofinansowania
dla firm z sektora MŚP we Wrocławiu

Mamy przygotowane korzystne warunki współpracy atrakcyjne dla obu stron.

Opracujemy koncepcję projektu, która będzie miała największe szanse na pozyskanie dotacji.

Doradzamy Inwestorom jak skutecznie pozyskiwać dotację na inwestycje.

Grono Naszych klientów stale się powiększa

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji unijnej skierowane dla Firm z sektora MŚP we Wrocławiu innych regionów w Polsce

Wybrane projekty, które uzyskały dofinansowanie unijne:

Norway Grants

Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych

2 472 822,00 PLN

Całkowita wartość projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wdrożenie na rynek autorskiej technologii wykonywania ścian szczelinowych S-IMB

7 826 820,00 zł

Całkowita wartość projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Platforma Terapii Cyfrowej Prosoma

6 340 219,50 zł

Całkowita wartość projektu

To co wyróżnia Nas na rynku to:

 • Oferta skierowana TYLKO dla przedsiębiorstw.
 • Zakres obsługi zarówno podmioty z Wrocławia, jak i również innych regionów Polski.
 • Stawiamy na jakość – nie na ilość.
 • Rzetelnie informujemy firmy o ich szansach na pozyskanie wsparcia.
 • Nawiązujemy współpracę z firmami, które po analizie mają min. 85% szans na dotacje.
 • Oferujemy indywidualne podejście do każdego projektu.
 • Proponujemy bezpłatne konsultacje oraz 100% gwarancji przejścia oceny formalnej projektu.
 • Oferujemy konkurencyjne koszty obsługi całego procesu.
 • Kompleksowa obsługa (pozyskanie i rozliczenie), jak również samo pozyskanie (do wyboru).
 • Zajmujemy się również samym rozliczaniem dofinansowania.
 • Doświadczenie w „trudnych” projektach.
 • Obsługa zarówno mikro firm, jak i również firm średnich i dużych.
 • Poufność informacji.

%

pozytywnych ocen na etapie ocen formalnych w ostatnich 3 latach

(netto, zł) średnia wartość pojedynczego projektu w ostatnich 3 latach

liczba napisanych wniosków w ostatnich 3 latach

lat doświadczenia

%

skuteczność w pozyskiwaniu dotacji w ostatnich 3 latach

dni w roku dostępni dla Naszych klientów

Dotacje unijne dla firm we Wrocławiu

Główne obszary działań

zakup maszyn i urządzeń dla firm

cyfryzacja firm

badania i rozwój dla firm

budowa i rozbudowa firm

efektywność energetyczna dla firm

eksport dla firm

Masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Zadzwoń lub napisz do nas, a na wszystkie z chęcią odpowiemy!

Zaufali nam

Trzeci kwartał tego roku był dla Nas i dla Naszych klientów bardzo udany. Zarówno Nasi stali klienci otrzymali pozytywne decyzje o przyznaniu dotacji, jak również Firmy, które pierwszy raz postanowiły Nam zaufać.

Gratulujemy!

Gratulujemy Naszemu klientowi – Firmie PUBLICON SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, znalezienia się na 36 pozycji na liście rankingowej podmiotów pozytywnie ocienionych w ramach pierwszego naboru ŚCIEŻKI SMART.

 

Rezultatem projektu będzie

Usługa SaaS łącząca właścicieli praw sponsoringowych z potencjalnymi nabywcami tych praw – podmiotami angażującymi się w sponsoring sportu

Pozyskana kwota dofinansowania

3 525 475,00 PLN.

DA VINCI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej.

Rezultatem projektu będzie

I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Pozyskana kwota dofinansowania

Wydatki ogółem: 4 330 956,62 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 4 330 956,62 PLN
Kwota dofinansowania: 2 996 753 PLN

W.P.H.U. NOWA Krzysztof Stępień
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
II.3.1 INNOWACJE W MŚP

Rezultatem projektu będzie

Wdrożenie własnych wyników prac B+R dotyczących opracowania drobnowymiarowych elementów murowych oraz innowacyjnych izolacyjnych materiałów ściennych

Pozyskana kwota dofinansowania

Wydatki ogółem: 1 433 023,80 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 165 060,00 PLN
Kwota dofinansowania: 879 969,82 PLN

EMESCOM STEFAN MARCZAK
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rezultatem projektu będzie

II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
II.3.1 INNOWACJE W MŚP

Pozyskana kwota dofinansowania

Wydatki ogółem: 782 864,64 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 636 475,32 PLN
Kwota dofinansowania: 541 004,02 PLN

VitaSynth Sp. z o.o.
RPO WM 2014-2020
3.3 Innowacje w MŚP

Rezultatem projektu będzie

Wdrożenie prac B+R dotyczących innowacyjnej technologii syntezy chemicznej witaminy K2 (MK-7).

Pozyskana kwota dofinansowania

Wydatki ogółem: 708 610,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 707 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 565 600,00 PLN

Pan Kanapka S.C J. Matuszewski D. Andrzejczak
XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw

Rezultatem projektu będzie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pozyskana kwota dofinansowania

Wydatki ogółem: 440 882,65 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 320 933,04 PLN
Kwota dofinansowania: 272 793,08 PLN

Sukces Naszego klienta w pierwszym naborze KREDYTU EKOLOGICZNEGO!

Gratulujemy Naszemu klientowi, Firmie P.P.H.U. „PolimerPro” s.c., znalezienia się na 56 pozycji na liście rankingowej podmiotów pozytywnie ocienionych w ramach pierwszego naboru Program FENG 2021-2027 Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny.

 

Rezultatem projektu będzie

Program FENG 2021-2027 Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny.

Pozyskana kwota dofinansowania

Pozyskana kwota dofinansowania wynosi 744 469,14 PLN

Hotel Mirjan Lądek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Działanie: FEDS.09.04 Transformacja gospodarcza. Typ projektu: 9.4.A Inwestycje MSP

Rezultatem projektu będzie

Rozwój Firmy poprzez wprowadzenie nowych usług zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. 

Pozyskana kwota dofinansowania

Pozyskana kwota dofinansowania wynosi 618955,32 PLN

VILLA BERGERA RICHARD BERGER

FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Działanie: FEDS.09.04 Transformacja gospodarcza. Typ projektu: 9.4.A Inwestycje MSP. 

Rezultatem projektu będzie

Rozszerzenie horyzontów: Nowe perspektywy w hotelarstwie i gastronomii

Pozyskana kwota dofinansowania

Pozyskana kwota dofinansowania wynosi 629 009,25 PLN

Obecnie podpisywane są ostatnie umowy oraz trwa pozyskanie pierwszych zaliczek dla Naszych klientów.

Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów IT wpisujących się w konkursy badawczo-rozwojowe

Co nie wpisuje się w prace B+R w obszarze IT:

Nie uznaje się za prace B+R np.:

 • tworzenia aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 • tworzenia stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
 • użycia standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • dostosowania produktów do określonych zastosowań, o ile w trakcie tego procesu nie jest uwzględniania wiedza, która przyczynia się do ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
 • dodawania funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych,
 • rutynowego usuwania błędów z systemów (debugging).

Co może wpisywać się w prace B+R w obszarze IT:

 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków;
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach;
 • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci;
 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki;
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

Aktualne dotacje unijne

Dotacje dla sektora HORECA 2024

Dotacje dla sektora HORECA 2024

PRZYKŁADOWE KOSZTY DO PONIESIENIA W RAMACH DOTACJI:
– wynagrodzenia pracowników (nowych oraz obecnych);
– podwykonawstwo (zlecenie usług/prac na zewnętrz);
– roboty budowlane;
– zakup maszyn / urządzeń;
– zakup urządzeń do badań;

czytaj dalej
DIG.IT Transformacja Cyfrowa polskich MŚP

DIG.IT Transformacja Cyfrowa polskich MŚP

PRZYKŁADOWE KOSZTY DO PONIESIENIA W RAMACH DOTACJI:
– wynagrodzenia pracowników (nowych oraz obecnych);
– podwykonawstwo (zlecenie usług/prac na zewnętrz);
– roboty budowlane;
– zakup maszyn / urządzeń;
– zakup urządzeń do badań;

czytaj dalej

Przykładowe projekty

nazwa projektu

Wdrożenie innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu i elektroodpadów.

wartość projektu

6 985 687,85 zł

nazwa projektu

Wdrożenie na rynek autorskiej technologii wykonywania ścian szczelinowych S-IMB.

wartość projektu

7 826 820,00 zł

nazwa projektu

Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych.

wartość projektu

2 472 822,00 zł

Zobacz więcej projektów

nazwa projektu

Platforma Terapii Cyfrowej Prosoma

wartość projektu

6 340 219,50 zł

nazwa projektu

Medyczny system doradczy wspomagający leczenia pacjenta

wartość projektu

4 372 895,13 zł

nazwa projektu

Rozwinięcie działalności Firmy poprzez prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych produktów

wartość projektu

2 137 790,99 zł

nazwa projektu

Wdrożenie nowych, komplementarnych usług do firmy w celu rozwoju podmiotu na nowym rynku

wartość projektu

2 980 950,00 zł

nazwa projektu

Opracowanie technologii produkcji witaminy K2 w oparciu o mechanizmy biosyntezy i syntezy organicznej

wartość projektu

2 315 459,17 zł

nazwa projektu

Dywersyfikacja działalności celem niwelowania negatywnych skutków wystąpienia COVID-19

wartość projektu

1 843 470,50 zł

nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zaprojektowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego kotła na pellet

wartość projektu

2 126 574,18 zł

nazwa projektu

Znacząco ulepszony produkt – rower wodny dla osób niepełnosprawnych

wartość projektu

2 320 780,60 zł

nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacji oraz dostosowanie się do nowych warunków rynkowych powstałych w wyniku kryzysu zdrowia publicznego COVID-19.

wartość projektu

1 012 587,76 zł

Opinie

Polecam. Skuteczne pozyskanie i rozliczenie dotacji. Trafiliśmy do Pana Radka po złych doświadczeniach z inną firmą z Wrocławia. Pełne zaangażowanie.

Teresa

Pełen profesjonalizm 👌pan Radosław bardzo rzetelnie podchodzi do tematu, polecam z całego serca 👍

Agnieszka Kwiatkowska

Polecam rzetelna firma, każdą naszą sprawę załatwili do pozytywnego końca. Na pewno wrócimy jak coś będzie ponownie dla nas. Pozdrawiamy

Mic Jano

Formularz kontaktowy

  Zakres naszych usług

  Proces współpracy z klientem

  Konsultacje w sprawie wsparcia dla firm

  Bezpłatne, indywidualne zapoznanie się planowanymi projektami klienta i przeanalizowanie możliwości pozyskania wsparcia na wybrane inwestycje.

  Wyszukanie wsparcia

  Inicjatywa Euro analizuje dla przedsiębiorcy wytyczne pod kątem bieżącej działalności oraz potencjału firmy pod kątem przyszłych konkursów.

  Koncepcja

  Analiza i przygotowanie skutecznej koncepcji projektu dla Inwestora.

  Tworzenie projektu

  Przygotowywanie dokumentacji projektowej to proces, za który w pełni odpowiada Inicjatywa Euro. Firma gwarantuje 100% pozytywnego przejścia projektu na ocenie formalnej.

  Koordynacja

  Całościowa opieka Inicjatywa Euro na etapie ocen projektu oraz na etapie podpisania umowy o dofinansowanie.

  Rozliczenie wsparcia

  Przy kompleksowej obsłudze beneficjanta cała dokumentacja rozliczeniowa jest przygotowywana zgodnie z warunkami danego działania. Kompleksowa obsługa firmy oferuje pełne wsparcie zarówno przed jak i po wpływie dotacji na konto.

  Opieka na etapie trwałości

  W okresie trwałości Inicjatywa Euro wspiera swoich klientów m.in. na etapie raportowania trwałości projektu, składania cyklicznych raportów do Instytucji, wyjaśniania ewentualnych problemów pojawiających się na etapie trwałości projektu.

  W jaki sposób Unia Europejska wspiera firmy z sektora MŚP?

  W ramach swojej działalności Unia Europejska oferuje szerokie i kompleksowe wsparcie dla podmiotów z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Odbywa się to w oparciu o różne programy i inicjatywy, w tym dotacje unijne dla firm. Wrocław, Legnica czy Łódź — możliwe jest skorzystanie z pomocy niezależnie od miasta, w którym działa dana firma. Programy pomocowe, o ile są odpowiednio wykorzystane, mogą przyczynić się do rozwoju i innowacji ich biznesów.

  Dotacje unijne dla firm Wrocław – Jakie przedsiębiorstwa mogą starać się o pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej?

  Dotacje dla firm Wrocław są skierowane do takich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które spełniają określone dla danego programu kryteria. Do warunków, jakie trzeba spełnić, należą (w zależności od danego programu) na przykład:

  • liczba zatrudnionych,
  • lokalizacja,
  • branża, w jakiej działa dany podmiot.

  Dotacje unijne Wrocław to z punktu widzenia przedsiębiorców cenne wsparcie, które może okazać się pomocne w rozwoju biznesu. Dzięki temu właściciel firmy może pozwolić sobie na realizację ambitnych projektów inwestycyjnych, co przełoży się na rozwój przedsiębiorstwa.

  Warto przy tym pamiętać, że dotacje dla firm z Wrocławia w nowej perspektywie na lata 2021-2027 to bardzo duże środki zarówno na projekty B+R, na wdrożenie innowacji czy efektywność energetyczną w Firmach.

  Pozyskiwanie funduszy unijnych Wrocław — Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia? 

  Wsparcie finansowe we wdrażaniu innowacji w biznesie to kolejna forma wsparcia, której celem jest poprawa konkurencyjności firm. Środki z tego tytułu można przeznaczyć na inwestycje w nowoczesne technologie, zarówno w opracowanie, jak i również ich wdrożenie

  Korzyści dla firm korzystających z dotacji unijnych

  Warto starać się o dotacje unijne dla firm (dotacje unijne Wrocław), aby pozyskać dodatkowe środki finansowe i zwiększyć swoje szanse na rozwój. Jednocześnie, należy pamiętać, że proces ubiegania się o dotacje nie jest prosty; wymaga on spełnienia licznych kryteriów formalnych oraz merytorycznych. Aby móc temu sprostać, warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

  FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące pozyskiwania dotacji unijnych we Wrocławiu i innych regionach w Polsce

  Jak długo trwa procedura pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej?

  W zależności od organizowanego konkursu przez daną Instytucję, średnio między 3 a 6 miesięcy.

  Jak wygląda kwestia rozliczenia wsparcia specjalisty ds. pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej?

  Podmiot specjalizujący się w pozyskiwaniu dotacji jako profesjonalista nigdy nie pobiera wynagrodzenia „z góry”, zanim nie zweryfikuje podmiotu chcącego ubiegać się o dotacje, pod kątem kryteriów i regulaminu danego konkursu. Praktyka jest taka, aby dać 100% gwarancji formalnej i min. 85% pozyskania punktów na ocenie merytorycznej. Po pozytywnej analizie przygotowywana jest indywidualna oferta, która zawsze zakłada:

  • opłatę za przygotowanie dokumentacji i prowadzenie całego procesu;
  • success fee w przypadku rekomendowania projektu do dofinansowania;
  • opłatę za rozliczenie projektu, przygotowanie do kontroli i przekazanie wytycznych co do zachowania trwałości projektu;

  Ile razy mogę skorzystać ze wsparcia na rozwój firmy z funduszy unijnych?

  W danym konkursie (danej rundzie) jest to zazwyczaj jeden wniosek składany na beneficjenta. Nie ma limitów w ilości składanych wniosków w ramach całej perspektywy unijnej, jeżeli chodzi o beneficjenta, który chce aplikować na różne cele (różne konkursy). W nowej perspektywie kilka celów inwestycyjnych będzie można umieścić w jednym wniosku. Z limitów warto wspomnieć o:

  • limicie pomocy de minimis (obecnie 200 000 EURO na trzy lata) na Beneficjenta;
  • limicie wynikających z powiązań kapitałowych i/lub osobowych i wynikające z tego ograniczania;

  Czy mogę ubiegać się o kilka dotacji z Unii Europejskiej jednocześnie?

  Tak, z tym, że jeżeli kilka naborów jest prowadzonych w ramach pomoce de minimis trzeba uważać, aby łącznie wartość wsparcia nie przekroczyła limitu pomocy (obecnie 200 tyś EURO na 3 lata dla jednego Beneficjenta).

  Czy pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej obliguje mnie do wdrożenia nowych innowacji w firmie w jakimś maksymalnym okresie?

  To zależy, z jakiego wsparcia Beneficjent pozyskał dofinansowanie. Natomiast, w dużej mierze, obecne konkursy wymuszają wręcz na Beneficjentach wdrażanie innowacyjności min. na poziomie Firmy. Maksymalny termin na wdrożenie innowacyjności to zazwyczaj do 12 miesięcy od zakończenia projektu.

  Od czego zależy wysokość przyznanego dofinansowania?

  W dużej mierze od zapisów danego regulaminu, który wskazuje maksymalne wartości do pozyskania. Zazwyczaj jednak Inwestor sam musi zastanowić się nad faktycznymi potrzebami i wtedy dopasować je do danego konkursu.