Twoi doradcy

W zakresie dotacji unijnych

Gwarancja pozytywnej oceny formalnej, partnerska współpraca, pomoc w uzyskaniu dodatkowych punktów na ocenie merytorycznej, poufność informacji, dojazd do klienta.

Konsultacje biznesowe

Dla firm, chcących się rozwijać, firma Inicjatywa Euro oferuje konsultacje biznesowe, w celu wskazania odpowiedniego kursu rozwoju.

Elastyczność

Indywidualne dopasowanie firmy pod wymogi danego konkursu. Działania zgodnie z możliwościami i potencjałem danej firmy.

Oszczędność czasu

Ograniczony do niezbędnego minimum udział klienta w procesie pozyskiwania dotacji unijnych. Dzięki temu, dany przedsiębiorca nie traci czasu.

Długotrwała współpraca

Perspektywa współpracy z firmą Inicjatywa Euro jest długoterminowa, z nastawieniem na pozyskanie nie jednej, lecz kilku dotacji unijnych dla jednego przedsiębiorcy.

Dotacje Unijne i dofinansowania dla firm z sektora MŚP

Aktualności

Dotacje unijne na prace B+R dla firm – Innowacje cyfrowe

Dotacje unijne na prace B+R dla firm – Innowacje cyfrowe

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
• Projekt może być realizowany w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.
• Projekt musi dotyczyć co najmniej jednego z zagadnień badawczych wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
• Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie dla firm produkcyjnych z branży meblarskiej

Dofinansowanie dla firm produkcyjnych z branży meblarskiej

Robogrant skierowany jest do mikro, małych i średnich firm produkcyjnych o PKD 31  – z branży meblarskiej, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie całej Polski i potrzebują zwiększenia poziomu robotyzacji w swoim przedsiębiorstwie.

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

Konkurs na innowacje technologiczne (nazywane też premią technologiczną) dla wszystkich przedsiębiorców należących do sektora MŚP, którzy planują wprowadzić do swojego zakładu nowoczesne technologie.

NUTRITECH – dotacje na prace B+R

NUTRITECH – dotacje na prace B+R

Przedsiębiorco, Dotacje unijne na działalność B+R w zasięgu ręki. Dofinansowanie można przeznaczyć na: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prac

Dotacje unijne dla firm z Polski Wschodniej

Dotacje unijne dla firm z Polski Wschodniej

Szanowni Państwo, Dotacje unijne dla firm z Polski Wschodniej. Podmioty planujące inwestycje na terenie Polski Wschodniej zapraszamy do kontaktu. Pojawiła się możliw

Dla naszych klientów ciągle zmieniamy się na lepsze

Proces współpracy z klentem

Wyszukiwanie

Proces odbywa się na podstawie ankiety umieszczonej na stronie internetowej oraz na podstawie pozyskanych informacji podczas bezpośredniego spotkania z klientem. Bardzo ważny etap współpracy. Przedsiębiorca szczegółowo opisuje planowaną inwestycję. Opisuje nam również swoje plany długoterminowe. Każdy program posiada swoje wytyczne. W ramach bezpłatnych konsultacji firma Inicjatywa Euro przeanalizuje dla przedsiębiorcy wytyczne pod kątem jego działalności oraz potencjału firmy w przyszłości.

Koncepcja

Przedsiębiorca otrzymuje możliwie jak najwięcej wskazówek dzięki, którym jego projekt zyska więcej w oczach komisji oceniającej. Pomagamy m.in. przy pozyskaniu opinii o innowacyjności, nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi oraz centrami badawczo-rozwojowymi. Pomagamy nawiązać współpracę sieciową z innymi podmiotami w ramach realizowanego projektu, pozyskujemy dane dotyczące ochrony środowiska, zmniejszenia zużycia energii na terenie firmy, pomagamy w przygotowaniu audytów energetycznych itd. nawiązujemy współpracę tylko z firmami, które wg naszej oceny mają 85% – 90% szans na pozyskanie dotacji.

Tworzenie

Profesjonalnie przygotowana dokumentacja konkursowa zawiera w sobie rzetelnie przygotowany wniosek o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami. Dodatkowo, przedstawia się wszelkie dokumenty, które wyróżniają firmę na tle konkurencji lub będą ją wyróżniać w przyszłości podczas przyszłych aplikacji. Dokumenty aplikacyjne to również analiza finansowa oraz prognozy finansowe. Są one przygotowywane rzetelnie, aby na etapie późniejszej kontroli nie dochodziło do nerwowych sytuacji.

Koordynacja

Najczęściej mamy styczność z dwiema ocenami projektu – oceną formalną oraz merytoryczną. Gwarancja oceny formalnej w firmie inicjatywa euro powoduje, że duży nacisk musimy położyć na ocenę merytoryczną projektu. Podczas każdorazowej odpowiedzi z danej instytucji oceniającej mamy czas na różne korekty w projekcie. jest to w pewnym sensie zaleta, ponieważ mamy czas na naniesienie niewielkich zmian w projekcie, o które zabiega wnioskodawca.

Sukces

Przygotowujemy dokumenty do umowy. Wszelkie dokumenty uzupełniające inwestycje. Wszelkie wątpliwości komisji oceniającej staramy się w rozwiać aż do momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

Zakończenie

Przy kompleksowej obsłudze beneficjanta cała dokumentacja rozliczeniowa jest przygotowywana zgodnie z warunkami danego działania. Rozliczenie to nie tylko przygotowywanie wniosków o płatność oraz wniosków sprawozdawczych. Inicjatywa Euro w imieniu beneficjantów kieruje do instytucji wdrażających dodatkowe pisma oraz wyjaśnienia.