Dotacje Unijne i dofinansowania
dla firm z sektora MŚP

Mamy przygotowane korzystne warunki współpracy atrakcyjne dla obu stron.

Opracujemy koncepcję projektu, która będzie miała największe szanse na pozyskanie dotacji.

Doradzamy Inwestorom jak skutecznie pozyskiwać dotację na inwestycje.

%

pozytywnych ocen na etapie ocen formalnych w ostatnich 3 latach

(netto, zł) średnia wartość pojedynczego projektu w ostatnich 3 latach

liczba napisanych wniosków w ostatnich 3 latach

lat doświadczenia

%

skuteczność w pozyskiwaniu dotacji w ostatnich 3 latach

dni w roku dostępni dla Naszych klientów

Grono Naszych klientów stale się powiększa

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji unijnej skierowane dla Firm z sektora MŚP

Wybrane projekty, które uzyskały dofinansowanie unijne:

Norway Grants

Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych

2 472 822,00 PLN

Całkowita wartość projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wdrożenie na rynek autorskiej technologii wykonywania ścian szczelinowych S-IMB

7 826 820,00 zł

Całkowita wartość projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Platforma Terapii Cyfrowej Prosoma

6 340 219,50 zł

Całkowita wartość projektu

To co wyróżnia Nas na rynku to:

 • Oferta skierowana TYLKO dla firm.
 • Stawiamy na jakość – nie na ilość.
 • Rzetelnie informujemy firmy o ich szansach na pozyskanie wsparcia.
 • Nawiązujemy współpracę z firmami, które po analizie mają min. 85% szans na dotacje.
 • Oferujemy indywidualne podejście do każdego projektu.
 • Proponujemy bezpłatne konsultacje oraz 100% gwarancji przejścia oceny formalnej projektu.
 • Oferujemy konkurencyjne koszty obsługi całego procesu.
 • Kompleksowa obsługa (pozyskanie i rozliczenie), jak również samo pozyskanie (do wyboru).
 • Zajmujemy się również samym rozliczaniem dofinansowania.
 • Doświadczenie w „trudnych” projektach.
 • Obsługa zarówno mikro firm, jak i również firm średnich i dużych.
 • Poufność informacji.

Aktualne dotacje

Dotacje unijne dla firm

Główne obszary działań

zakup maszyn i urządzeń dla firm

cyfryzacja firm

badania i rozwój dla firm

budowa i rozbudowa firm

efektywność energetyczna dla firm

eksport dla firm

Przykładowe projekty

nazwa projektu

Wdrożenie na rynek autorskiej technologii wykonywania ścian szczelinowych S-IMB

wartość projektu

7 826 820,00 zł

nazwa projektu

Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów

wartość projektu

6 985 687,85 zł

nazwa projektu

Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych

wartość projektu

2 472 822,00 zł
Zobacz więcej projektów

nazwa projektu

Platforma Terapii Cyfrowej Prosoma

wartość projektu

6 340 219,50 zł

nazwa projektu

Medyczny system doradczy wspomagający leczenia pacjenta

wartość projektu

4 372 895,13 zł

nazwa projektu

Rozwinięcie działalności Firmy poprzez prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych produktów

wartość projektu

2 137 790,99 zł

nazwa projektu

Wdrożenie nowych, komplementarnych usług do firmy w celu rozwoju podmiotu na nowym rynku

wartość projektu

2 980 950,00 zł

nazwa projektu

Opracowanie technologii produkcji witaminy K2 w oparciu o mechanizmy biosyntezy i syntezy organicznej

wartość projektu

2 315 459,17 zł

nazwa projektu

Dywersyfikacja działalności celem niwelowania negatywnych skutków wystąpienia COVID-19

wartość projektu

1 843 470,50 zł

nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zaprojektowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego kotła na pellet

wartość projektu

2 126 574,18 zł

nazwa projektu

Znacząco ulepszony produkt – rower wodny dla osób niepełnosprawnych

wartość projektu

2 320 780,60 zł

nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacji oraz dostosowanie się do nowych warunków rynkowych powstałych w wyniku kryzysu zdrowia publicznego COVID-19.

wartość projektu

1 012 587,76 zł

Formularz kontaktowy

  Zakres naszych usług

  Proces współpracy z klientem

  Konsultacje w sprawie wsparcia dla firm

  Bezpłatne, indywidualne zapoznanie się planowanymi projektami klienta i przeanalizowanie możliwości pozyskania wsparcia na wybrane inwestycje.

  Wyszukanie wsparcia

  Inicjatywa Euro analizuje dla przedsiębiorcy wytyczne pod kątem bieżącej działalności oraz potencjału firmy pod kątem przyszłych konkursów.

  Koncepcja

  Analiza i przygotowanie skutecznej koncepcji projektu dla Inwestora.

  Tworzenie projektu

  Przygotowywanie dokumentacji projektowej to proces, za który w pełni odpowiada Inicjatywa Euro. Firma gwarantuje 100% pozytywnego przejścia projektu na ocenie formalnej.

  Koordynacja

  Całościowa opieka Inicjatywa Euro na etapie ocen projektu oraz na etapie podpisania umowy o dofinansowanie.

  Rozliczenie wsparcia

  Przy kompleksowej obsłudze beneficjanta cała dokumentacja rozliczeniowa jest przygotowywana zgodnie z warunkami danego działania. Kompleksowa obsługa firmy oferuje pełne wsparcie zarówno przed jak i po wpływie dotacji na konto.

  Opieka na etapie trwałości

  W okresie trwałości Inicjatywa Euro wspiera swoich klientów m.in. na etapie raportowania trwałości projektu, składania cyklicznych raportów do Instytucji, wyjaśniania ewentualnych problemów pojawiających się na etapie trwałości projektu.

  FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące pozyskiwania dotacji unijnych

  Jak długo trwa procedura pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej?

  W zależności od organizowanego konkursu przez daną Instytucję, średnio między 3 a 6 miesięcy.

  Jak wygląda kwestia rozliczenia wsparcia specjalisty ds. pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej?

  Podmiot specjalizujący się w pozyskiwaniu dotacji jako profesjonalista nigdy nie pobiera wynagrodzenia „z góry”, zanim nie zweryfikuje podmiotu chcącego ubiegać się o dotacje, pod kątem kryteriów i regulaminu danego konkursu. Praktyka jest taka, aby dać 100% gwarancji formalnej i min. 85% pozyskania punktów na ocenie merytorycznej. Po pozytywnej analizie przygotowywana jest indywidualna oferta, która zawsze zakłada:

  • opłatę za przygotowanie dokumentacji i prowadzenie całego procesu;
  • success fee w przypadku rekomendowania projektu do dofinansowania;
  • opłatę za rozliczenie projektu, przygotowanie do kontroli i przekazanie wytycznych co do zachowania trwałości projektu;
  Ile razy mogę skorzystać ze wsparcia na rozwój firmy z funduszy unijnych?

  W danym konkursie (danej rundzie) jest to zazwyczaj jeden wniosek składany na beneficjenta. Nie ma limitów w ilości składanych wniosków w ramach całej perspektywy unijnej, jeżeli chodzi o beneficjenta, który chce aplikować na różne cele (różne konkursy). W nowej perspektywie kilka celów inwestycyjnych będzie można umieścić w jednym wniosku. Z limitów warto wspomnieć o:

  • limicie pomocy de minimis (obecnie 200 000 EURO na trzy lata) na Beneficjenta;
  • limicie wynikających z powiązań kapitałowych i/lub osobowych i wynikające z tego ograniczania;
  Czy mogę ubiegać się o kilka dotacji z Unii Europejskiej jednocześnie?

  Tak, z tym, że jeżeli kilka naborów jest prowadzonych w ramach pomoce de minimis trzeba uważać, aby łącznie wartość wsparcia nie przekroczyła limitu pomocy (obecnie 200 tyś EURO na 3 lata dla jednego Beneficjenta).

  Czy pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej obliguje mnie do wdrożenia nowych innowacji w firmie w jakimś maksymalnym okresie?

  To zależy, z jakiego wsparcia Beneficjent pozyskał dofinansowanie. Natomiast, w dużej mierze, obecne konkursy wymuszają wręcz na Beneficjentach wdrażanie innowacyjności min. na poziomie Firmy. Maksymalny termin na wdrożenie innowacyjności to zazwyczaj do 12 miesięcy od zakończenia projektu.

  Od czego zależy wysokość przyznanego dofinansowania?

  W dużej mierze od zapisów danego regulaminu, który wskazuje maksymalne wartości do pozyskania. Zazwyczaj jednak Inwestor sam musi zastanowić się nad faktycznymi potrzebami i wtedy dopasować je do danego konkursu.