730 302 015

Zakres działań

Proces współpracy z klientem

WYSZUKANIE

Proces odbywa się na podstawie ankiety umieszczonej na stronie internetowej oraz na bezpośrednim spotkaniu biznesowym. Przedsiębiorca szczegółowo opisuje planowaną inwestycje oraz plany długoterminowe. Inicjatywa Euro analizuje dla przedsiębiorcy wytyczne pod kątem bieżącej działalności oraz potencjału firmy pod kątem przyszłych konkursów.

KOORDYNACJA

Najczęściej spotykamy dwie oceny projektów – ocena formalna oraz merytoryczna. Gwarancja oceny formalnej w firmie Inicjatywa Euro powoduje, że duży nacisk kładzie się na ocenę merytoryczną projektu. Wszelkie uzupełnienia dokumentów oraz wyjaśnienia do Instytucji Sprawdzającej przygotowuje pracownik firmy Inicjatywa Euro.

KONCEPCJA

Inicjatywa Euro dzieli się z przedsiębiorcą swoim doświadczeniem, przez co klient otrzymuje możliwie jak najwięcej wskazówek, dzięki którym jego projekt zyska więcej w oczach komisji oceniającej. Firma nawiązuje współpracę tylko z firmami, które według Naszych analiz mają min. 85 % szans na pozyskanie dofinansowania.

SUKCES

Przygotowanie dokumentów do umowy po pozytywnej decyzji z Instytucji Sprawdzającej. Sukcesem w firmie Inicjatywa Euro nie jest informacja o pozyskaniu dotacji, lecz dotacja pozyskana bezpośrednio na konto przedsiębiorcy. Kompleksowa obsługa firmy oferuje pełne wsparcie, zarówno przed jak i po pozyskaniu dotacji na konto.

TWORZENIE

Firma Inicjatywa Euro gwarantuje 100% na ocenie formalnej. Profesjonalne przygotowana dokumentacja konkursowa zawiera w sobie rzetelnie przygotowany wniosek o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami, m.in. dokumenty, które wyróżniają firmę na tle konkurencji lub będą ją wyróżniać w przyszłości.

ZAKOŃCZENIE

Przy kompleksowej obsłudze beneficjanta cała dokumentacja rozliczeniowa jest przygotowywana zgodnie z warunkami danego działania. Rozliczenie to nie tylko przygotowywanie wniosków o płatność oraz wniosków sprawozdawczych. To również wszelkie formalne kwestie, o które zostanie poproszony Beneficjent.

  • Facebook