730 302 015

Współpraca

Specjaliści do Twojej dyspozycji

W nowym okresie budżetowania unijnego na lata 2014-2020
średnio na jedną firmę zarejestrowaną w Polsce
przypada ok. 90.000 zł dofinansowania unijnego.

Wielu przedsiębiorców z Polski nie pozyskało jeszcze żadnych środków z Unii m.in. ze względu na brak informacji o planowanych konkursach w danym okresie. Inicjatywa Euro stale nawiązuje współpracę z osobami, którzy, na co dzień, również zajmują się obsługą firm z sektora MSP, aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców realizujących inwestycje w czasie planowanych naborów wniosków.

Na indywidualne życzenie przygotowujemy szczegółowe oferty współpracy dla przyszłych partnerów biznesowych, które wysyłane są na adres mailowy podmiotu zainteresowanego współpracą. Zawierają one w sobie wiele zalet i benefitów zarówno dla Partnerów Biznesowych oraz ich klientów. Dodatkowo, do wglądu przesyłamy wzór umowy partnerskiej.Jako rzetelny partner w biznesie proponujemy bardzo korzystne warunki współpracy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:

  • Facebook