730 302 015

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – nawet do 85%

Przedsiębiorco,

W najbliższym czasie możliwe będzie pozyskania wsparcia w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

– zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

– zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o grant:
– Firmy z sektora MŚP.

Łączna pula środków przeznaczona na ten konkurs:
– 110 mln

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 60.000,00 zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 300.000,00 zł
Wysokość wsparcia: 85%

Oferujemy kompleksową pomoc na etapie przygotowania dokumentacji, oceny projektu oraz rozliczenia pozyskanego grantu.

MASZ PYTANIA?

NAPISZ DO NAS: biuro@inicjatywaeuro.pl

LUB ZADZWOŃ: 730-302-015

0 Comments

  • Facebook