730 302 015

Przedsiębiorco,

Jeżeli planujesz:

  • inwestycje w środki trwałe; 
  • roboty budowlane;
  • zakup WNiP do Firmy

, mamy dla Ciebie świetne wiadomości !

BGK znacznie poluzował wymogi otrzymania premii technologicznej w ramach Kredytu na innowacje technologiczne.

Najważniejsze zmiany obejmują: 

  • zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej;
  • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa;
  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych;

o   koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;

o   roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);

o   zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;

o   studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;

o   koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;

  • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt.

Nasza skuteczność jako firmy doradczej w tym programie, w ostatnich edycjach, wynosiła 100% (przy bardziej wygórowanych wymaganiach Instytucji);

Zajmujemy się również kompleksowym rozliczeniem dotacji. 

Oferujemy 100% gwarancje pozytywnej oceny formalnej i 90% gwarancje pozytywnej oceny merytorycznej  !

Napisz lub zadzwoń: biuro@inicjatywaeuro.pl, 730302015 !

0 Comments

  • Facebook