730 302 015

Rozliczaj pozyskaną dotacje z Inicjatywa Euro !

W ramach współpracy oferujemy:

 1. pomoc w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z warunkami w/w działania;
 2. przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawców/dostawców w projekcie;
 3. przygotowania wniosków płatniczych i sprawozdawczych,
 4. przygotowanie załączników do wniosków o płatność, takich jak: wymagane oświadczenia, pomocnicze zestawienia wydatków, aktualizacje harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniając konieczne przesunięcia pomiędzy kategoriami zgodnie z umową o dofinansowanie,
 5. przygotowanie wniosków o aneks, wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie, próśb i pytań kierowanych do instytucji odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanego projektu,
 6. kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu,
 7. konsultacji przy przygotowaniu i gromadzeniu załączników wymaganych przez
 8. pomocy przy ewentualnym wnioskowaniu o zmiany w przedmiocie dofinansowanego projektu;
 9. weryfikowanie dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu przed spodziewaną kontrolą,
 10. przygotowanie Beneficjenta do okresu trwałości projektu, wskazując najważniejsze aspekty.

Oferujemy przejrzyste warunki współpracy, indywidualnego opiekuna do projektu,  płatność miesięczną lub % od dotacji, która wpłynie na konto.

Zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy !

TELEFON: 730-302-015 / 71 307 09 39

MAIL: biuro@inicjatywaeuro.pl

0 Comments

 • Facebook