730 302 015

Jesteśmy sprawdzonym Partnerem Biznesowym

Firma Inicjatywa Euro z sukcesami doradza swoim klientom w zakresie pozyskiwania i rozliczania Funduszy Unijnych. Zostań Naszym klientem już dzisiaj !

Grono Naszych klientów stale się powiększa. Ostatnie Nasze projekty, które zakończyły się pozytywną oceną i uzyskały dofinansowanie unijne to:


DYLEWSKI Mariusz Dylewski - NOWOŚĆ !!!
Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę „Dylewski” Mariusz Dylewski
1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 2 761 124,60 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 638 118,37 zł Kwota dofinansowania: 737 153,26 zł

Protego Zakład Projektowo-Badawczy Produkcyjny i Handlowy Włodzimierz Kiełbasiewicz
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Protego Zakład Projektowo-Badawczy Produkcyjny i Handlowy Włodzimierz Kiełbasiewicz poprzez zakup bezzałogowego systemu lotniczego i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania informacji przestrzennych o terenie
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020
Całkowita wartość projektu: 575 640,00 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 468 000,00 zł Kwota dofinansowania: 210 600,00 zł

WOLAV W.Kocoń M.Joński sp. j.
„Wprowadzenie do produkcji przez WOLAV W.Kocoń M.Joński sp. j. nowych urządzeń zmniejszających emisję odorantów”
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020
Całkowita wartość projektu: 934 800,00 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 760 000,00 zł Kwota dofinansowania: 304 000,00 zł

EuroPharma Alliance sp. z o.o.
„Opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu - żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla pacjentów chorych na chorobę zwyrodnieniowa stawów”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wydatki ogółem: 263 220 zł Wydatki kwalifikowane: 214 000 zł Dofinansowanie: 171 200 zł

EuroPharma Alliance sp. z o.o.
„Nowa kategoria żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, skierowana dla pacjentów po zabiegach stomatologicznych w zakresie implantologii”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wydatki ogółem: 264 450 zł Wydatki kwalifikowane: 215 000 zł Dofinansowanie: 172 000 zł

EuroPharma Alliance sp. z o.o.
„Ulepszony produkt z kategorii żywności specjalnego przeznaczenia medycznego skierowany dla pacjentów chorych na przewlekłe bóle kręgosłupa”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wydatki ogółem: 263 220 zł Wydatki kwalifikowane: 214 000 zł Dofinansowanie: 171 200 zł

EuroPharma Alliance sp. z o.o.
„Opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu - żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla pacjentów cierpiących na przewlekły kaszel i inne działania niepożądane wynikające z palenia tytoniu lub wdychania powietrza zanieczyszczonego papierosowym dymem”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wydatki ogółem: 261 990 zł Wydatki kwalifikowane: 213 000 zł Dofinansowanie: 170 400 zł

PROM Sp. z o.o.
„Opracowanie szlifowanej posadzki polimerobetonowej oraz technologii jej zastosowania w obiektach przemysłowych”
Os Priorytetowa nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działanie nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie nr 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 457 405,50 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 391 890,00 zł Kwota dofinansowania: 242 362,00 zł

VitaSynth sp. z o.o.
„Tworzenie działu badawczo - rozwojowego w firmie VitaSynth Sp. z o.o.”
Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014– 2020
Całkowita wartość projektu: 1 872 540,00 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 478 000,00 zł Kwota dofinansowania: 522 250,00 zł

LUXON sp. z o.o.
„Wykonanie usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu – przemysłowej oprawy LED z przeznaczeniem do wysokich pomieszczeń o wysokich temperaturach pracy”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wydatki ogółem: 98 387.60 zł Wydatki kwalifikowane: 79 989.90 zł Dofinansowanie: 63 991.90 zł

LUXON sp. z o.o.
„Zakup usługi doradczej opracowania krótkookresowej strategii - Planu Rozwoju Eksportu - dla firmy LUXON sp. z o.o.”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw konkursy horyzontalne”, Typ projektu 1.4 D „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”
Wydatki ogółem: 19 680,00 zł Wydatki kwalifikowane: 16 000,00 zł Dofinansowanie: 13 600,00 zł

LUXON sp. z o.o.
„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Luxon Sp. z o.o.”
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”. Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych wdrażające Plany rozwoju eksportu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Wydatki ogółem: 99 241,60 zł Wydatki kwalifikowane: 80 684,23 zł Dofinansowanie: 68 581,60 zł

Oławskie centrum Rehabilitacyjne Józef Jarosz
„Poprawa efektywności energetycznej budynku Praktyki Lekarza Rodzinnego Józef Jarosz w Owczarach”
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)
Całkowita wartość projektu: 319 158,06 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 259 705,26 zł Kwota dofinansowania: 170 508,42 zł

Karmela Klimkiewicz
„Wdrożenie nowych, komplementarnych usług do firmy Karmela Klimkiewicz w celu rozwoju podmiotu na nowym rynku”
Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 2 980 950 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 2 757 500 zł Kwota dofinansowania: 1 930 250 zł

Adam Stępień Transport Krajowy i Międzynarodowy ASTRANS
„Wdrożenie innowacji w diagnostyce pojazdów przez firmę Adam Stępień Transport Krajowy i Międzynarodowy „ASTRANS”
Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 4 476 815, 93 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 360 000 zł Kwota dofinansowania: 911 200 zł

PPHU Paweł - Paweł Mierzejewski Zacisze Trzech Gór
Rozwój działalności turystycznej w obszarze LGD Sowiogórskie poprzez realizację projektu firmy PPHU Paweł - Paweł Mierzejewski Zacisze Trzech Gór
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Całkowita wartość projektu: 461 703,98 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 375 369,09 zł Kwota dofinansowania: 225 183,91 zł

ABLO Group sp. z o.o.
„Zakup maszyn i urządzeń stolarskich wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi i akcesoriami oraz adaptacja hali produkcyjnej w celu wprowadzenia innowacji produktowych i procesowych w zakresie produkcji paneli i ustrojów akustycznych”
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020
Całkowita wartość projektu: 1 005 365 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 817 370 zł Kwota dofinansowania: 343 295,40 zł

AINEKO Marcin Chruściel
Opracowanie nowego wyrobu - wysokowydajnego serwera obliczeniowo-graficznego dedykowanego do rozproszonych obliczeń łańcuchów bloków danych.
Działanie 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.
Całkowita wartość projektu: 100 878,45 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 82 015,00 zł Kwota dofinansowania: 73 813,50 zł

  • Facebook