730 302 015

Miło Nam poinformować, że kolejni klienci otrzymali pozytywne informacje w sprawie pozyskania dofinansowania unijnego na rozwój i wdrożenie innowacji. Związane jest to z upublicznionymi w III kw. – IV kw. 2019 r. wynikami konkursów m.in. w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne (etap V), poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców oraz w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

Oznacza to, że 100% klientów, którzy aplikowali z Nami w ramach ostatnich konkursów, zostało rekomendowanych do pozyskania dofinansowania.

Łączna wartość pozyskanego dofinansowania w ramach w/w edycji konkursów wynosi ponad 10 mln. zł.

Gratulujemy i zapraszamy do współpracy kolejnych przedsiębiorców!

0 Comments

  • Facebook