730 302 015

Kolejne sukcesy Inicjatywa Euro – II kw. 2019 r.

Kolejni klienci otrzymali pozytywne informacje w sprawie pozyskania dofinansowania unijnego na rozwój i wdrożenie innowacji. Związane jest to z upublicznionymi w marcu, kwietniu i maju wynikami konkursów w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne (etap III i IV) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020 Działanie 1.5.

Łączna wartość pozyskanego dofinansowania w ramach tych edycji konkursów wynosi blisko 7 mln. zł.

Gratulujemy i zapraszamy do współpracy kolejnych przedsiębiorców!

Do końca 2020 roku zostało do rozdysponowania jeszcze ok. 50% środków na innowacje.

Inicjatywa Euro na bieżąco monitoruje sytuacje na polskim rynku dotacji.

Jesteśmy w stanie w krótkim czasie przygotować Firmę do aplikowania o dofinansowanie.

Napisz lub zadzwoń !

0 Comments

  • Facebook