730 302 015

Dołącz do nas

Firma Inicjatywa Euro to inicjatywa osób,dla których najważniejszym aspektem zawodowym jest sukces.

Sukcesem w przypadku firmy jest pozyskanie dotacji unijnej na rachunek bankowy klienta. Nie jest to możliwe, bez posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Inicjatywa Euro to idealne miejsce, do kontynuowania i wykorzystywania swojej nieprzeciętnej wiedzy z zakresu pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych. Na bieżąco firma poszukuje osób z dużym doświadczeniem w funduszach unijnych, które planują ciągły rozwój zawodowy i nie boją się nowych wyzwań.

Obecnie firma planuje rozwój o następujące stanowiska:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY -

zachowanie najwyższych standardów obsługi podczas informowania nowych klientów o możliwości pozyskania dofinansowania, analiza przedsiębiorstwa pod kątem poszczególnych konkursów unijnych, dbanie o pozytywny wizerunek firmy, wymóg podpisania umowy o poufności.

SPECJALISTA DS. SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ -

przygotowywanie wniosków aplikacyjnych zgodnie z wytycznymi i zasadami pisania projektów unijnych, biznes planów, a także opracowywanie dokumentów strategicznych w oparciu o analizę przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem analizy SWOT oraz kierunków rozwoju danej firmy w perspektywie na latach 2014-2020, wymóg podpisania umowy o poufności.

ANALITYK FINANSOWY -

przygotowanie analiz finansowych oraz badań typu desk research, współpraca przy opracowywaniu biznes planów, wycen przedsiębiorstw, wniosków dotacyjnych oraz wniosków kredytowych, wymóg podpisania umowy o poufności.

Inicjatywa Euro to idealne miejsce, do kontynuowania i wykorzystywania swojej nieprzeciętnej wiedzy z zakresu pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych.

APLIKUJ
  • Facebook