730 302 015

Dotacje unijne Łódzkie dla firm to wyjątkowa możliwość aplikowania jeszcze w tym roku o dofinansowanie na inwestycje, dzięki Naszej pomocy.

W związku z wystąpieniem COVID-19, firmy mają możliwość pozyskania dofinansowania, przede wszystkim, na:

  1. Działania inwestycyjne, w tym związane są z transformacją cyfrową (technologie cyfrowe) i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw).
  2. Technologie cyfrowe rozumiane są jako technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej mająca na celu wprowadzenie urządzeń cyfrowych i systemów cyfrowych w MŚP.
  3. Wsparcie na inwestycje prowadzące do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (w tym inwestycje w maszyny i sprzęt produkcyjny) polegające m.in. na skutecznym ograniczaniu zanieczyszczeń, przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ograniczeniu energochłonności, redukcji emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego, efektywnym gospodarowaniu zasobami.

Ze względu na duże doświadczenie i sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na rozwój Firm z sektora MŚP w woj. Łódzkim zapraszamy do kontaktu !

W poprzednim naborze, wszystkie 12 projektów złożonych dla Naszych klientów w ramach działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP w ramach RPO dla woj. Łódzkiego, uzyskało pozytywną ocenę, a 11 z nich zostało rekomendowanych do pozyskania dofinansowania.

Zapraszamy już dzisiaj na bezpłatne konsultacje !

Dotacje unijne – Kurs na innowacje

Dotacje unijne – Kontakt

Inicjatywa Euro – dotacje unijne łódzkie

0 Comments

  • Facebook