730 302 015

Dotacje na innowacje jeszcze łatwiejsze do zdobycia !

Przedsiębiorco,

Innowacje mogą powstawać w nowoczesnych centrach badawczo-rozwojowych czy laboratoriach, ale równie dobrze mogą dotyczyć rozwiązań, które stosujesz na co dzień w swojej działalności. I nie chodzi tutaj tylko o Firmy produkcyjne, ale również usługowe.

Jeżeli stosujesz rozwiązania niestandardowe i planujesz ich wdrożenie na rynek w celu rozwinięcia własnej działalności, zapraszamy do kontaktu.

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził  istotne zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne, które jeszcze bardziej ułatwiają aplikowanie.

  • zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej – teraz możesz uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji;
  • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możesz wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;
  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in.

o   koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;

o   roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);

o   zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;

o   studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;

o   koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;

  • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

Zajmujemy się również rozliczaniem projektów unijnych, a Nasze stawki są najbardziej konkurencyjne na rynku !

Zapraszamy już dzisiaj na bezpłatne konsultacje !

Telefon 1: 730-302-015

Mail: biuro@inicjatywaeuro.pl

0 Comments

  • Facebook