730 302 015

Dolnośląski Bon na Innowacje – Dotacja na poziomie 90%

Wsparcie dla firm z Dolnego Śląska dotyczące refundacji kosztów poniesionych w ramach współpracy z Jednostkami Naukowymi.

Dotacja dotyczy:

  • przeprowadzenie audytu i wytypowanie innowacyjnych rozwiązań, które zostaną poddane usłudze;
  • wykonanie samej usługi, która będzie polegać na opracowaniu nowego / ulepszonego produktu / usługi.

Konkurs jest podzielony na etapy.

Alokacja przewiduje wsparcie tylko dla 76 podmiotów.

Maksymalna wartość wsparcia: 73 815,00 zł.

Zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy !

730-302-015

biuro@inicjatywaeuro.pl

0 Comments

  • Facebook