730 302 015

Archive

Kolejne sukcesy Inicjatywa Euro – II kw. 2019 r.

Kolejni klienci otrzymali pozytywne informacje w sprawie pozyskania dofinansowania unijnego na rozwój i wdrożenie innowacji. Związane jest to z upublicznionymi w marcu, kwietniu i maju wynikami konkursów w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne (etap III i IV) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020 Działanie
Read More

Rozliczaj pozyskaną dotacje z Inicjatywa Euro !

W ramach współpracy oferujemy: pomoc w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z warunkami w/w działania; przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawców/dostawców w projekcie; przygotowania wniosków płatniczych i sprawozdawczych, przygotowanie załączników do wniosków o płatność, takich jak: wymagane oświadczenia, pomocnicze zestawienia wydatków, aktualizacje harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniając konieczne przesunięcia pomiędzy kategoriami zgodnie z umową o dofinansowanie, przygotowanie
Read More

Dotacje na innowacje dla firm – nawet 85% w 2019 roku !

Przedsiębiorco, Czy planujesz inwestycje na min. 500 000 zł netto? Już od lutego 2019 roku startują pierwsze poważne konkursy ! W 2019 roku firma Inicjatywa Euro ma dla Ciebie bardzo atrakcyjną ofertę współpracy, dzięki której będziesz miał możliwość pozyskania nie jednej, lecz kilku dotacji. Jeżeli planujesz inwestycje w innowacyjne środki trwałe – napisz lub zadzwoń
Read More
  • Facebook